Володимир-Волинський.Офіційний сайт міста.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Втілення соціальних ініціатив Президента України на Волині

 

 

Соціальна ініціатива

Трудова пенсія – у залежності від трудового стажу та осучасненого заробітку

 

Мета ініціативи:

посилення соціального захисту пенсіонерів шляхом підвищення розмірів пенсій, забезпечення гідного рівня їх життя.

 

Зміст ініціативи:

поетапне осучаснення з травня 2012 року заробітку  з 928,81 грн. до 1197,91 грн. (середньомісячного заробітку у галузях економіки за 2007 рік)

            * при здійсненні осучаснення забезпечити підвищення трудової пенсії для пенсіонерів, які мають мінімальний і більше стаж роботи (жінки –
20 р., чоловіки – 25 р.) і яким пенсії призначені до 2008 року, на суму не менше, ніж на 100 грн.;

* підвищити на 100 грн. пенсійні виплати для пенсіонерів, які мають мінімальний і більше стаж роботи (жінки – 20 р., чоловіки – 25 р.) та яким не буде здійснено осучаснення заробітних плат, оскільки пенсії їм призначені після 2008 року з урахуванням заробітку за 2007-2012 роки;

* підвищити на 50 грн. пенсійні виплати для пенсіонерів, яким пенсії призначені після 2008 року і які не мають мінімального стажу;

*підвищити на 30 грн. пенсійні виплати для пенсіонерів, яким призначено соціальні пенсії.

 

Механізм (етапи) реалізації ініціативи:

Урядом прийнято постанову „Про підвищення рівня соціального захисту населення” від 23.04.2012 № 327, якою визначено механізми осучаснення та перерахунку пенсій.

 

У травні 2012 року:

ü  Перерахунок пенсій, призначених відповідно до Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” та соціальних пенсій, призначених відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення” пенсії проведено 145 тисячам волинських пенсіонерів. Середній розмір підвищення трудових пенсій склав 124,81 гривень.

В тому числі:

По області підвищення  в розмірі

понад 400 гривень отримали 2 745 осіб

від 150 до 400 гривень – 12,8 тис.осіб

- на суму від 50 до 100 грн. 6,214 млн. осіб;

 

Соціальна ініціатива
Військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу, які залишили службу, – підвищення розмірів пенсій

 

Мета ініціативи:

посилення соціального захисту колишніх військовослужбовців та осіб начальницького і рядового складу шляхом підвищення розмірів пенсій.

 

Механізм (етапи) реалізації ініціативи:

Прийнято постанову від 23.04.2012 №355 „Про збільшення розмірів пенсій, призначених відповідно до Закону України „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб”, в якій передбачено поетапне підвищення розмірів раніше призначених пенсій військовослужбовцям, особам начальницького і рядового складу, які залишили службу:

- з 1 липня 2012 року – на 10%,

- з 1 вересня 2012 року додатково на 10%,

- з 1 січня 2013 року – додатково на 10,5%.

 

Соціальна ініціатива
Посилення  соціального захисту малозабезпечених сімей

 

Мета ініціативи:

Підвищити розмір державної соціальної допомоги інвалідам, пенсіонерам та дітям з малозабезпечених сімей.

 

Зміст ініціативи:

з 1 липня 2012 року підвищення рівня забезпечення прожиткового мінімуму:

- для дітей – з 50 % до 75 % прожиткового мінімуму відповідного віку,

- для пенсіонерів та інвалідів – з 80 % до 100 % прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

 

 

Вплив реалізації ініціативи на життя громадян:

Понад 11 тис. волинських дітей, які на даний час отримують допомогу як члени малозабезпечених сімей, щомісячно з липня 2012 року отримають додатково у середньому 275 гривень.

 

Механізм (етапи) реалізації ініціативи:

У змінах до державного бюджету на 2012 рік враховано додаткові видатки для призначення підвищених розмірів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям.

 

Соціальна ініціатива

Сімейний затишок для дітей-сиріт та дітей, які залишились без батьківського піклування 

 

Мета ініціативи:

Зменшення кількість дітей в будинках-інтернатах за рахунок сімейних форм виховання.

 

Зміст ініціативи:

вжити заходів щодо влаштування дітей, які проживають у інтернатах, у сімейні форми виховання;

внаслідок запровадження раннього виявлення сімейних проблем та вжиття відповідних заходів з працевлаштування та лікування батьків, надання їм соціальної та психологічної допомоги, не допустити позбавлення дітей батьківської опіки;

реорганізація державних притулків для дітей у центри соціально-психологічної реабілітації дітей.

 

Механізм (етапи) реалізації ініціативи:

Кабінет Міністрів України своїм розпорядженням від 31.05.2012 № 325-р схвалив Концепцію Державної соціальної програми підтримки сім’ї до
2016 року.

Урядом прийнято розпорядження від 11.04.2012 року № 213-р „Про проведення у місті Кіровограді експерименту із запровадження інноваційної форми влаштування і виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”.

 

 

Вплив реалізації ініціативи на життя громадян:

 

У 2012 році будуть реалізовані такі заходи:

          близько 14 тисячам дітей-сиріт буде забезпечено сімейні форми виховання;

 

          запроваджено систему раннього виявлення сімейних проблем та профілактики соціального сирітства шляхом організації соціальної роботи з сім’ями у громаді;

 

          створено механізм залучення до надання якісних соціальних послуг сім'ям з дітьми неурядових громадських організацій та бізнесу;

 

          запроваджено додаткову фінансову підтримку сім'ям, які взяли на
виховання
дитину-інваліда;

 

          посилено відповідальність місцевих органів влади за реалізацію державної
політики з питань захисту прав дітей
;

 

          реорганізовано 12 державних притулків для дітей у центри соціально-психологічної реабілітації дітей (станом 13.06.2012 реорганізовано 7 державних притулків в Донецькій обл., 2 – в Запорізькій, в стадії реорганізації 4 притулки: в АР Крим, Кіровоградській, Сумській областях та м. Києві).

 

Соціальна ініціатива


Для кожному інваліда необхідний протез та
крісло колісне

 

Мета ініціативи:

Створення сприятливих умов для соціальної інтеграції осіб з особливими потребами, покращання їх соціального забезпечення.

 

Зміст ініціативи:

Забезпечити протезами та кріслами колісними всіх інвалідів, які цього потребують.

 

Механізм (етапи) реалізації ініціативи:

У змінах до державного бюджету на 2012 рік враховано необхідні видатки.

 

Забезпечення технічними засобами реабілітації у 2012 році  відбувається 3 шляхами за вибором інваліда:

- безпосередньо через підприємства, що виготовляють зазначені вироби;

- через сервісні центри з обслуговування окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації та їх технічного обслуговування, які створені на всіх державних та казенних підприємствах;

- через органи праці та соціального захисту населення.

За рахунок бюджетних коштів здійснюється їх виготовлення та доставка.

 

 

Соціальна ініціатива

Cімейний затишок для психічно хворих 

 

Мета ініціативи:

Підвищення рівня соціального захисту інвалідів І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу та сімей, які здійснюють догляд за ними.

 

Зміст ініціативи:

З 17 червня 2012 року на 200 відсотків збільшується розмір допомоги особам, які проживають разом з інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу, на догляд за ним з метою забезпечення їх проживання у сім’ї. По області підвищився розмір допомоги понад 700 особам.

 

Механізм (етапи) реалізації ініціативи:

22 травня 2012 року Верховною Радою України прийнято Закон України „Про внесення зміни до статті 5 Закону України „Про психіатричну допомогу”, яким передбачено підвищення розміру допомоги особі, яка здійснює догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу з 10% прожиткового мінімуму до рівня мінімальної заробітної плати, який набрав чинності з 17.06.2012 року.

Право на таку допомогу матимуть сім’ї, доходи яких не перевищують 3-х прожиткових мінімумів, встановлених для кожного члена сім’ї.

На реалізацію цього механізму Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 28.05.2012 № 477 „Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 року № 1192”.

 

 

Стратегічні напрямки соціальних ініціатив

              Президента України В. Януковича

 

Президент у своєму виступі на розширеному засіданні Кабінету Міністрів України 07.03.2012 року відзначив, що сьогодні ми маємо основу і можливості для підвищення соціальних стандартів, для надання конкретної допомоги нашим людям. Держава має підтримати тих, хто сам себе підтримати не може.

Президент України В. Янукович проголосив чотири стратегічних напрямки соціальних ініціатив, які спрямовані на підвищення стандартів життя громадян та їх добробуту.

Перш за все – це відновлення довіри суспільства до державної політики, спрямованої на покращення життя громадян.

 Другим напрямком є комплексне перетворення підходів до оплати праці, податків та соціального страхування, що включає у себе підняття рівня доходів працюючого населення та соціальне забезпечення вразливих верств.

Третій напрямок – це глибока модернізація сфери соціального забезпечення

Четвертим напрямком соціальних реформ є сприяння ефективній зайнятості та створення нових робочих місць для громадян.

Нова соціальна політика повинна бути спрямована на системне забезпечення соціального захисту знедолених і малозабезпечених громадян.

Президент навіть у нинішніх непростих умовах буде вимагати від Уряду послідовного збільшення заробітної плати працівникам бюджетного сектору, пенсій, виплат при народженні дитини тощо.

Протягом 2012 року планується згідно Закону України „Про Державний бюджет України на 2012 рік” проведення пяти перерахунків пенсій у звязку з зміною прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб:

-          з 01 січня 2012 року – 822 грн.;

-          з 01 квітня 2012 року – 838 грн.;

-          з 01 липня  2012 року – 844 грн.;

-          з 01 жовтня 2012 року – 856 грн.;

-          з 01 грудня 2012 року – 884 грн.

В цьому році управлінням реалізовані окремі програми Президента та Уряду щодо підвищення рівня соціального захисту найбільш вразливих верств населення: чорнобильців, інвалідів, дітей війни, учасників бойових дій, членів сімей загиблих та померлих військовослужбовців. Виходячи із прожиткового мінімуму 822 грн. перераховано 1710 пенсій за особливі заслуги перед Україною, підвищення 2827 ветеранам війни, 3252 дітям війни, 108 донорам, 149 чорнобильцям.

У найскрутнішому становищі опинилися переважно ті, хто працював усе життя і вийшов на пенсію 5-10-15 років тому і раніше. Це старші люди, які зробили вагомий внесок у розбудову економічного і соціального потенціалу України. Але лише через різницю в часі виходу на пенсію у 5-10 років люди отримують суттєво менші пенсії. Президент дав доручення  Уряду провести поетапний перерахунок пенсій.

            Заробіток для призначення пенсії буде поетапно осучаснено до середньомісячного заробітку у галузях економіки за 2007 рік – 1197,91 грн. В області таких пенсіонерів близько 220 тис. осіб., до пенсії їм добавиться в середньому по 103,60 грн.  

Починаючи з 1 липня буде поетапно переглянуто розмір пенсій військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу, які залишили службу. Перерахунок пенсій цій категорії осіб востаннє здійснювався на початку 2008 року. Cклалась ситуація, коли пенсії військовослужбовців, які залишили службу 5 років тому, значно менші, ніж у тих, хто залишає службу нині. З другого півріччя передбачається підвищення пенсій військовослужбовців за вислугу років у середньому на 165грн. 

Підвищення пенсій передбачено також учасникам війни. Серед інших ветеранів війни вони отримують найнижчий розмір пенсії.

 Розмір доплати до пенсій для різних категорій учасників війни повинен у травні зрости від 30 до 50%. 

Ще одна категорія громадян має отримати більшу увагу держави. Це інваліди війни. Вони втратили здоров’я на фронтах Великої Вітчизняної війни або при виконанні свого громадянського обов’язку.

У 2012 році додатково до передбаченого бюджетом зростання їх пенсій, планується підвищити інвалідам війни одноразову допомогу до Свята Перемоги.

Залежно від групи інвалідності вона становитиме від 1720 до 2200 гривень. Це вдвічі більше, ніж торік. 

Також із 1 травня 2012 року буде підвищено до 42% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (замість нинішніх 28%) доплати до пенсій для членів сімей померлих інвалідів війни, зрівнявши їх з членами сімей загиблих військовослужбовців.

В основі соціальної політики має бути адресність, справедливість та інтереси  кожної людини.

Хочу зауважити, що жодних, додаткових документів здавати не потрібно. Перерахунки пенсій будуть проводитись автоматичним способом, по матеріалах пенсійних справ.

Про проведені перерахунки інформація буде доведена до кожного пенсіонера.

 

Президент наполягає на повному виконанні законодавства

при виплаті соціальної допомоги на дітей – Юрій Павленко

  Президент України Віктор Янукович наполягає на повному і безумовному виконанні чинного законодавства при виплаті соціальної допомоги на дітей. Йдеться в тому числі й про забезпечення фінансування всіх необхідних видатків. Про це під час брифінгу заявив Уповноважений Президента України з прав дитини Юрій Павленко.

  «Президент вимагає від Кабінету Міністрів України, органів центральної та місцевої влади, відповідальних посадових осіб забезпечити вчасне та у повному, передбаченому законодавством обсязі фінансування всіх видатків, пов’язаних із виплатами на дітей», – сказав Ю.Павленко.

  За його словами, на адресу Уповноваженого Президента надходять звернення громадян щодо затримки призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми. Зокрема, мають місце порушення, пов'язані з вимаганням у батьків непередбачених законодавством документів, затягуванням в оформленні паперів, проведенням додаткових перевірок, які не передбачені жодним нормативним актом. Ю.Павленко закликав негайно інформувати його про факти зловживань з виплатою соціальної допомоги з боку відповідальних органів влади.

   Уповноважений Президента також наголосив: Глава держави ставить перед Урядом завдання врегулювати питання виплати допомоги при народженні дитини батькам, які тимчасово перебувають за межами України і народили там свою дитину, а також жінкам, засудженим до покарання у місцях позбавлення волі, діти яких перебувають у дитячих будинках при колоніях.

   Довідка: Порядок виплати державної допомоги сім'ям з дітьми визначено Законом України «Про державну допомогу сім'ям з дітьми» та постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми», яка містить чіткий перелік документів, необхідних для отримання допомоги.

 

„Нова якість соціальної політики: чотири стратегічних напрямки соціальних реформ”

Виступи Президента України  на розширеному засіданні Кабінету Міністрів.  Детальніше ...

 

З 1 травня 2012 року здійснюється осучаснення заробітної плати для обчислення пенсій тим, хто вийшов на пенсію до 2008 року. Детальніше...

Президент України наголошує на вшануванні ветеранів Великої Вітчизняної війни

    «Маємо повернути втрачене у надзвичайно чутливому для суспільства питанні – збереженні народної пам’яті про подвиг мільйонів героїв, які віддали своє життя за мир і свободу», – сказав Глава держави на урочистостях з нагоди 25-річчя заснування Організації ветеранів України.

    У цьому контексті Президент зазначив, що дав відповідні доручення щодо пошуку, дослідження і впорядкування місць поховань жертв війни та інших трагедій Українського народу, залучення до цієї діяльності громадських організацій та молоді. Він особливо наголосив на важливості планового ведення такої діяльності та неухильного додержання вимог законодавства.

    «Переконаний, сучасне та прийдешні покоління ніколи не повинні забувати, якою ціною було здобуто мир, та мають завжди пишатися вашим подвигом», - додав Президент, звертаючись до присутніх.

    Віктор Янукович також нагадав, що у 2012 році виповнюється 70 років від насильницького вивезення людей з окупованої України на примусові роботи до Німеччини. Відзначення цих подій, переконаний він, має бути спрямоване, передусім, на всенародне вшанування жертовності старшого покоління, посилення уваги суспільства до інвалідів та учасників бойових дій, жертв нацистських переслідувань, дітей війни.

 

З 1 травня доплати до пенсій для учасників війни збільшаться на 30-50%

 

 Про це заявив Президент України Віктор Янукович під час виступу на урочистостях з нагоди 25-річчя заснування Організації ветеранів України:

– На часі – підвищення виплат ветеранам та інвалідам війни, осучаснення пенсій, що дасть нам можливість підвищити їхній розмір та посилити соціальний захист пенсіонерів, ветеранів військової служби, учасників війни та сімей померлих інвалідів війни. Так, з 1 травня доплати до пенсій для учасників війни збільшаться на 30-50%. Інваліди війни до 1 травня отримають близько 2 тисяч гривень одноразової допомоги. А з 1 липня 2012 року пенсії для військових пенсіонерів мають зрости на 184 гривні. Ми знаємо, що та різниця між пенсіонерами, які пішли раніше, і які зараз йдуть – її треба долати, і ми обов’язково це зробимо. Обов'язково. У наступних бюджетах ми продовжимо посилювати соціальний захист ветеранів війни та праці, військових пенсіонерів, - запевнив Глава держави.

Також Віктор Янукович повідомив: Уряд України отримав низку конкретних завдань, що стосуються державного регулювання цін на ліки, компенсацій втрачених заощаджень, стовідсоткового забезпечення інвалідів протезними виробами та інвалідними візками.

Нинішні фінансові показники, як я вже вам доповідав, можуть стверджувати, що для реалізації нових соціальних ініціатив відповідні джерела є, і ми до кінця року будемо підсилювати економіку різними засобами. Переконаний, крок за кроком, спираючись на реальне зростання економіки, ми досягнемо бажаного результату, забезпечимо гідні умови життя людей старшого покоління.

Довідково: у місті Володимирі – Волинському налічується 2054 ветерани війни. З них: 103 інваліди війни, 437 учасників бойових дій, 1258 учасників війни, 258 родин загиблих та померлих ветеранів. Крім того, 3668 осіб мають статус дітей війни.

З 1 квітня мінімальний розмір пенсії інвалідам війни (без урахування пенсій за особливі заслуги складе:

-для інвалідів І групи  - 2388,30 грн,

-ІІ групи - 2136,90 грн,

- ІІІ групи — 1885,50 грн,

-учасників бойових дій — 1382,70 грн.

Будуть також перераховані надбавки, підвищення, додаткові пенсії та інші виплати, розмір яких обчислюється виходячи із розміру прожиткового мінімуму (підвищення до пенсії ветеранам війни, дітям війни, жертвам нацистських переслідувань, надбавки до пенсії за особливі заслуги.

 

До відома жителів міста

З метою надання підтримки соціально вразливим категоріям населення в умовах переходу на цифрове наземне ефірне мовлення Урядом затверджено постанову від 21 березня 2012 року № 245 “Про затвердження порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення населення засобами приймання сигналів цифрового телерадіомовлення”.

Зазначеним рішенням Кабінету Міністрів України безкоштовно можуть отримати зазначені засоби (телетюнери). Детальніше...

Президент України наголошує на вшануванні ветеранів Великої Вітчизняної війни Детальніше...

Юрій Павленко: Захист прав дитини – один із пріоритетів соціальних ініціатив Президента Детальніше...

НА ЧОМУ ГРУНТУЮТЬСЯ ІНІЦІАТИВИ ПРЕЗИДЕНТА? Детальніше...

Нова якість соціальної політики Детальніше...

ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ З 01.04.2012 РОКУ Детальніше...

Президент наполягає на повному виконанні законодавства при виплаті соціальної допомоги на дітей  Детальніше...

Розяснення соціальних ініціатив Президента України Детальніше...

Соціальний захист ветеранів Детальніше...

Соціальні ініціативи Президента України Детальніше...

ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ ВИПЛАТ З 01.04.2012 РОКУ. Детальніше...

 

 

 

 

 

© 2006 Володимир-Волинський міськвиконком 

м.Володимир-Волинський, вул. Данила Галицького,5, тел.(03342) 3-57-01, факс (03342) 3-57-07

e-mail:vvmr@vv.lt.ukrtel.net