Володимир-Волинський.Офіційний сайт міста.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тривалість життя волинян.

 

Волиняни, народжені в минулому році, житимуть у середньому 71 рік, а це на 2 роки більше, ніж ще п’ять років тому. Причому, якщо жінки мають шанс дожити до 77 років, то чоловіки – лише до 66. Різниця очікуваної тривалості життя в 11 років обумовлена відмінностями у показниках смертності осіб жіночої та чоловічої статі.

Від більшості причин чоловіків помирає більше, ніж жінок, а найвідчутніша ця різниця у вікових групах 20–24 та 35–39 років (в 7 та 5 разів). Серед причин смерті, що носять переважно «чоловічий» характер, зовнішні причини, а також деякі інфекційні та паразитарні хвороби. Так, наприклад, від утоплень, вбивств, туберкульозу і навмисних самоушкоджень чоловіків торік померло у 8,1–5,3 раза більше, ніж жінок.

Чоловіки рідше доживають до глибокої старості, тому рекордсменами з довгожительства найчастіше стають представниці “слабкої” статі. Цікаво знати, що в області на початок року нараховувалось 89 жінок і 24 чоловіки, яким виповнилось 100 та більше років (в Україні, відповідно, 4689 і 1682).

Щодо інших регіонів України, то найбільша очікувана тривалість життя прогнозується жителям столиці, тернопільчанам, львів’янам, чернівчанам та івано-франківцям (74–73 роки).

 

 

Головне управління статистики

                                                                             у Волинській області

 

Індекс споживчих цін у серпні 2015 року

  

Головне управління статистики у Волинській області повідомляє, що за розрахунками Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) в країні1 у серпні 2015 року порівняно з липнем становив 99,2%, з початку року – 138,2%, у Волинській області – 99,4% та 140,4% відповідно.

  ––––––––––––

   1  Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і

  м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

 

 Головне управління статистики у Волинській області

 

Зовнішня торгівля товарами підприємств

міста Володимира-Волинського за січень–червень 2015 року

 

За січень–червень підприємства міста експортували товарів на 8,1 млн.дол.США., імпортували – на 4,8 млн.дол. Порівняно з відповідним періодом 2014р. експортно–імпортні операції зменшились відповідно на 12,7% і 0,4%.

Експортували переважно меблі, деревину і вироби з неї, текстильний одяг, одержували – транспортні засоби, вироби з недорогоцінних металів та деревини, пластмаси, полімерні матеріали, нафтопродукти, текстиль.

На країни Європейського Союзу припадало 59% експорту товарів та 82% імпорту.

 

Головне управління статистики   у Волинській області

 

Заробітна плата в січні–червні 2015 року

 

         Середньомісячна заробітна плата штатних працівників м. Володимира-Волинського  становила 2867 грн., району – 2854 грн.,  що відповідно у 2,4 і 2,3 раза вище рівня законодавчо встановлених мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (1218 грн.) (в області – 2990 грн. та в 2,5 раза вище). За рівнем заробітків місто ранжувалось п’ятим серед регіонів області,  район – шостим .

 

Індекс інфляції у липні 2015 року

 

 

 

Головне управління статистики у Волинській області повідомляє, що за розрахунками Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) в країні1 у липні 2015 року порівняно з червнем становив 99,0%, з початку року – 139,3%, у Волинській області – 100,0% та 141,3% відповідно.

  ––––––––––––

   1  Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і

  м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

 

 

 

 

 Головне управління статистики у Волинській області

 

Про терміни подання фінансової звітності

за І півріччя 2015 року

 

У відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» всі юридичні особи (крім банків та бюджетних установ) незалежно від їх організаційно-правових форм господарювання і форм власності повинні складати і подавати органам державної статистики фінансову звітність.

Крім того, повідомляємо, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.05р. №384 фінансова звітність може подаватися органам державної статистики разом із довідкою про згоду надання даних цієї звітності органам державної влади.

Для звітності за І півріччя 2015 року використовуються форми, затверджені відповідними наказами Міністерства фінансів України, наведені у Положеннях (Стандартах) бухгалтерського обліку.

Нагадуємо, що «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» за формами №№1-м, 2-м складається на бланках, затверджених Наказом Міністерства фінансів України №48 від 08.02.2014р. «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку».

На загальних підставах подають звіти підприємства, що сплачують єдиний податок.

Термін подання фінансової звітності за І півріччя органам державної статистики – не пізніше 27 липня 2015 року (постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. №419).

 

Головне управління статистики

у Волинській області

 

 

 ЕКОНОМІКА ВОЛИНІ У СІЧНІ–ТРАВНІ 2015 РОКУ

Повідомлення Головного управління статистики

у Волинській області

ПРОМИСЛОВІСТЬ

Виробництво промислової продукції порівняно з січнем–травнем минулого року зросло на 4,9% (в Україні – зниження на 21,2%). Серед регіонів України за цим показником Волинь посіла 5 місце.

Зростання виробництва в області обумовлено збільшенням обсягів у добувній та переробній промисловості на 5,9%. У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спостерігалось зменшення на 3,0%.

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги зросли на 27,2%.

У переробній промисловості нарощення випуску продукції відбулося у машинобудуванні, виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, харчових продуктів, напоїв, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності (на 22,6–0,1%). Водночас у виробництві хімічних речовин, хімічної продукції, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, виробництві меблів, іншої продукції, ремонті і монтажі машин та устаткування спостерігалось скорочення обсягів (на 23,9–7,6%).

Підприємствами області вироблено 4,3 тис.т ковбасних виробів, 5,2 тис.т нерафінованої олії, 9,9 тис.т борошна, 11,9 тис.т хліба та хлібобулочних виробів, 24,7 тис.т свіжого чи охолодженого м’яса свійської птиці, 103,4 тис.т готових кормів для тварин, що утримують на фермах, 19,3 тис.шт. постільної білизни, 27,4 тис.шт. жіночих, дівчачих блузок, сорочок та батників, 66,7 тис.т розчинів бетонних, готових для використання, 87,0 тис.шт. меблів для офісів і підприємств торгівлі та 202,7 тис.шт. дерев’яних меблів для спалень, їдалень і віталень.

За попередніми даними, у січні–травні підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 7,2 млрд. грн., в розрахунку на одного жителя області – 6,9 тис.грн.

 

Сільське господарство

 

Індекс обсягу сільськогосподарського виробництва у січні–травні порівняно з відповідним періодом 2014р. становив 94,9%, у т.ч. у сільськогосподарських підприємствах – 100,1%, у господарствах населення – 91,9%.


 

Станом на 1 червня ярі культури посіяно на площі 283,4 тис.га, що на 1,5% більше порівняно з відповідною датою 2014р., в тому числі зернові та зернобобові культури (без кукурудзи) – 84,4 тис.га (на 2,8% більше), з них ячмінь – на 26,7 тис.га (на 1,2% менше).

За січень–травень реалізовано на забій 67,4 тис.т худоби та птиці (у живій вазі), що на 3,4% менше порівняно з відповідним періодом 2014р., вироблено 168,8 тис.т молока (на 7,0% менше) та 100,6 млн.шт. яєць (на 1,7% більше). Частка господарств населення у загальному виробництві цих продуктів тваринництва становила відповідно 41,2%, 81,3% та 90,4%.

За розрахунками, на 1 червня 2015р. загальне поголів’я великої рогатої худоби становило 176,3 тис. голів (на 8,5% менше, ніж на 1 червня 2014р.), у т.ч. корів – 111,4 тис. (на 6,3% менше), свиней – 302,8 тис. (на 0,5% більше), овець і кіз – 17,5 тис. (на 2,9% більше), птиці всіх видів – 7,9 млн. голів (на 1,7% більше). У господарствах населення утримувалось 67,0% загальної чисельності великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 79,5%; свиней – 76,6%, овець і кіз – 94,3%, птиці всіх видів – 45,1%.

Загальний обсяг реалізованої аграрними підприємствами власно виробленої продукції за січень–травень порівняно з відповідним періодом 2014р. збільшився майже в 1,9 раза, у т.ч. продукції рослинництва – в 2,7 раза, продукції тваринництва – в 1,5 раза.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень–травень порівняно з відповідним періодом 2014р. зросли в 1,5 раза, у т.ч. продукції рослинництва – в 1,7 раза, тваринництва – в 1,3 раза. У травні порівняно з квітнем п.р. середні ціни реалізації аграрної продукції знизились на 8,6%, у т.ч. продукції тваринництва – на 20,8%, рослинництва – підвищились на 8,6%.

На 1 червня в агроформуваннях (крім малих) та підприємствах, що здійснюють зберігання та переробку зернових культур, було в наявності 144,8 тис.т зерна (на 16,4% більше, проти 1 червня 2014р.), у т.ч. 86,3 тис.т пшениці, 30,3 тис.т кукурудзи, 5,5 тис.т жита, 7,4 тис.т ячменю. Безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах зберігалось 104,5 тис.т зерна (на 100,4% більше), у т.ч. 61,0 тис.т пшениці, 22,4 тис.т кукурудзи, 5,5 тис.т ячменю, 1,8 тис.т жита. Зернозберігаючі та зернопереробні підприємства мали в наявності 40,3 тис.т зерна, з них 25,3 тис.т пшениці, що відповідно на 44,2% та 55,2% менше минулорічних запасів, у т.ч. зернозберігаючі – 2,4 тис.т (на 64,6% менше).

Запаси насіння соняшнику становили 580 т (на 77,6% менше, ніж на 1 червня 2014р.), із них безпосередньо в аграрних підприємствах (крім малих) зберігалось 186 т (на 36,1% менше), підприємствах, що здійснюють його переробку та зберігання – 394 т (на 82,8% менше, ніж торік).

 

 

КАПІТАЛЬНІ ІНВЕСТИЦІЇ

 

За січень–березень 2015р. у розвиток економіки області суб’єктами господарювання за рахунок усіх джерел  фінансування вкладено 1398,6 млн.грн. капітальних інвестицій, що у порівнянних цінах становить 166,6% до відповідного періоду минулого року.

Головним джерелом інвестування, як і раніше, залишилися власні кошти підприємств та організацій, за рахунок яких освоєно 80,1%  загального обсягу капіталовкладень. Понад 12% становили кошти населення на будівництво житла.

Частка кредитів банків та інших позик складала 2,6%. За рахунок державного та місцевих бюджетів освоєно 1,8% інвестицій.

 

БУДІВНИЦТВО

 

Підприємства виконали будівельні роботи на суму 244,5 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–травні порівняно з відповідним періодом минулого року становив 113,1%.

На зростання виробництва будівельної продукції вплинуло збільшення будівництва будівель на 46,1%, зокрема житлових – на 85,0%. Водночас будівництво інженерних споруд зменшилось майже на третину.

На спорудженні будівель виконано 74,1% усіх робіт, решта – на будівництві інженерних споруд.

Більше 77% загальнообласних обсягів будівельних робіт виконали публічні акціонерні товариства «Луцьксантехмонтаж №536», «Волиньобленерго», приватне акціонерне товариство «Луцький домобудівельний комбінат», товариства з обмеженою відповідальністю «Завод будівельних конструкцій», «Житлобуд–2», «Луцькспецбуд»,  «Волинська електротехнічна компанія», «Міліуса», «Західелектромонтаж», «Волинська мостобудівельна компанія», «Алкон», «МР–буд», «Луцькавтодор-сервіс», «Текта домус», «Західбудпром», «Луцька дорожна пересувна механізована колона», «Маневичіагробуд», ПП міжнародне кадрове агентство «Європейський стандарт», державне підприємство «Передпускова дирекція шахти №10 «Нововолинська».

Будівельники м.Луцька та Луцького району виконали майже 84,9% всіх будівельних робіт.

 

Транспорт

 

Автомобільним транспортом виконано 503,0 млн.ткм та  перевезено   1,4 млн.т вантажів, що відповідно на 3,1% та 5,7% менше, ніж у січні–травні


 

2014р. На автотранспортні підприємства припадало більше половини загального обсягу, решта – це вантажні перевезення суб’єктів підприємництва-фізичних осіб.

Усіма видами транспорту (крім залізниці) виконано пасажирообіг обсягом 780,2 млн.пас.км, послугами пасажирського транспорту скористались 45,5 млн. пасажирів, що відповідно на 17,7% менше та на 4,0% більше обсягу січня–травня 2014р. Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалися 32,5 млн. пасажирів, що на 12,1% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–травні 2014р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців зменшились на 11,5%. Міським електротранспортом перевезено 13,0 млн. пасажирів, що в 1,9 раза більше, ніж за відповідний період 2014р.

Крім того, залізничними станціями області (за попередніми даними) відправлено 406,9 тис.т вантажів та 1,7 млн. пасажирів, що відповідно на 5,5% більше та на 2,9% менше, ніж рік тому.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

Обсяг експорту товарів у січні–квітні порівняно з відповідним періодом 2014р. збільшився на 2,7% і становив 207,5 млн.дол.США, імпорту – зменшився на 16,1% і складав 166,6 млн.дол. Позитивне сальдо склало 40,9 млн.дол. (у січні–квітні 2014р. також позитивне 3,5 млн.дол.).

У загальному обсязі експорту товарів переважали електричне обладнання, деревина і вироби з неї, механічні пристрої, соки плодові, меблі, зернові культури, м'ясо, пластмаси, полімерні матеріали, текстильний одяг, молочні продукти.

До країн Європейського Союзу експортовано товарів на 161,5 млн.дол. (77,8% загального обсягу), що на 18,5% більше, ніж у січні–квітні минулого року. Зокрема, збільшився обсяг поставок пластмас, полімерних матеріалів, меблів, електричного обладнання, а експорт соків плодових розпочався тільки в поточному році.

Вагомі експортні поставки товарів серед країн-членів ЄС здійснювалися до Німеччини, Польщі, Нідерландів, Словаччини, Австрії та Угорщини.

Серед інших країн світу найбільше експортували товарів до Російської Федерації, Казахстану, Білорусії, Молдови, Туреччини і Тунісу.

В товарній структурі імпорту переважали електричне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, пластмаси, полімерні матеріали,  механічні пристрої, каучук, гума, чорні метали та вироби з них, деревина і вироби з неї, м’ясо і субпродукти, добрива, живі тварини.

З країн Європейського Союзу надійшло товарів на 140,1 млн.дол., що на 10,1% менше, ніж у січні–квітні 2014р. і склало 84,1% загального обсягу. Суттєво зменшились обсяги поставок засобів наземного транспорту, крім


 

 залізничного, деревини і виробів з неї, механічних пристроїв, чорних металів та виробів з них.

Серед країн ЄС найбільше товарів отримано з Угорщини, Німеччини, Польщі та Франції.

Серед інших країн світу переважали поставки товарів з Російської Федерації, Білорусі, Китаю, США.

В область надійшло іноземної давальницької сировини на 58,9 млн.дол., що на 44,3% більше, ніж у січні–квітні 2014р. Експорт готової продукції, з виготовленої імпортної давальницької сировини становив 79,5 млн.дол. (на 39,6% більше).

 

внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі становив 9,2млрд.грн., що складає 85,5% обсягу січня–травня 2014р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 39,4%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, становив  4,0 млрд.грн., що в порівнянних цінах складає 85,0% обсягу січня–травня 2014р.

Через мережу автозаправних станцій, що налічує 166 одиниць, продано населенню світлих нафтопродуктів, скрапленого та стисненого газу для автомобілів на 1,1 млрд.грн., що на 17,8% менше, ніж у січні–травні 2014р.

 

ЦІНИ І ТАРИФИ

 

За даними Державної служби статистики України, індекс споживчих цін в країні у травні становив 102,2%, з початку року – 140,1%, на Волині –  відповідно 101,2% та 141,3%.

Продукти харчування та безалкогольні напої у травні підвищились на 1,3%. Найбільше подорожчали овочі, яйця, кондитерські вироби з цукру,  маргарин, фрукти, макаронні вироби (на 10,0–4,2%). Зросли ціни на кисломолочну продукцію, м’ясо птиці, кондитерські вироби з борошна, сир і м’який сир (творог), яловичину і телятину, рибу та продукти з риби (на 2,9–0,8%). Водночас знизились ціни  на цукор, продукти переробки зернових, молоко, сало, рис, олію (на 8,1–1,0%).

Ціни (тарифи) на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищились в цілому на 0,4%, в т.ч. плата за гарячу воду – на 38,2%, утримання та ремонт житла – на 0,7%.

Зростання цін в сфері охорони здоров’я на 1,0% відбулося внаслідок  подорожчання послуг санаторно-курортних установ на 4,1% та фармацевтичної продукції, медичних приладів та обладнання  – на 1,4%.


 

Знизилась вартість автомобілів на 5,6% та проїзду в міжміському поїзді – на 1,1%. Із послуг зв’язку значно подорожчали  поштові  послуги (на 20,0%).

У сфері відпочинку та культури  подорожчали  газети, книжки та канцелярські  товари на 3,5%, фотопослуги – на 1,8%. Разом з тим, стали дешевшими туристичні послуги на 13,6%.

Індекс цін виробників промислової продукції в країні у травні становив 99,6%, з початку року – 122,7%.

 

РИНОК ПРАЦІ

 

Кількість зареєстрованих безробітних на кінець травня становила 12,3 тис. осіб, з них кожні шестеро з десяти жінки. Допомогу отримували 79,8% осіб, які мали статус безробітного. За травень кількість безробітних у  міських поселеннях зменшилась на 1,3%, в сільській місцевості – збільшилась на 6,1%  і на 1 червня  становила 7,2 тис. та 5,1 тис. безробітних.

Рівень зареєстрованого безробіття, як і рік тому, становив 1,9% населення працездатного віку. Зазначений показник серед чоловіків був нижчим в порівнянні з жінками – 1,6% проти 2,3%, а також у мешканців сільських населених пунктів в порівнянні з міськими поселеннями – 1,7% проти 2,1%.

Кількість вільних робочих місць (вакантних посад), заявлених роботодавцями до державної служби зайнятості, у травні порівняно з квітнем збільшилася на 117, або на 9,7%, і на кінець місяця становила 1326 одиниць. За професійними групами найбільший попит спостерігався на працівників сфери торгівлі та послуг (28,4% від загальної кількості заявлених вакансій), а найменший – на  кваліфікованих робітників сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства (1,2%).

Навантаження зареєстрованих безробітних на одне вільне робоче місце (вакантну посаду) впродовж травня зменшилось з 10 осіб до 9, а по відношенню до відповідного періоду минулого року –  на 3 особи.

За сприяння державної служби зайнятості з початку року  працевлаштовано 4776 осіб (21,6% громадян, які мали статус безробітного у цьому періоді), в т.ч. у травні  – 946 осіб.

У травні виплачено допомоги по безробіттю на суму 9,5 млн. грн., в середньому по 1034 грн. кожному безробітному, що її отримав, що на 15,1% нижче законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.).

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

 

Чисельність наявного населення області, за оцінкою, на 1 травня 2015р., становила 1042,5 тис. осіб. За чотири місяці внаслідок перевищення природного скорочення над міграційним приростом кількість жителів


 

зменшилася на 373 особи, що в розрахунку на 1000 наявного населення склало 1,1 особи.  

Народжуваність зменшилася з 13,9 до 12,5 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність збільшилась – з 14,3 до 14,8 померлих на 1000 наявного населення. 

У січні–квітні в 11 регіонах області зафіксовано міграційний приріст населення.

 

КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ

(за даними прокуратури Волинської області)

 

За повідомленням прокуратури, протягом січня–травня обліковано 4452 кримінальні правопорушення, із загального числа яких 32,9% – тяжкі та особливо тяжкі.

У загальній кількості злочинів 60,4% становили злочини проти власності, 10,2% – проти життя та здоров’я особи, 5,7% – у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, 4,2% – проти безпеки руху та експлуатації транспорту, 3,2% – у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення.

Порівняно з відповідним періодом минулого року кількість грабежів (80)  зменшилась на 7,0%, проте кількість  крадіжок (2040),  шахрайств (420), хабарництва (65) та розбоїв (13) збільшилась відповідно на 65,7%, 33,3%, 51,2%, 18,2%. 

Серед виявлених 1004 осіб, які вчинили злочини, 25,3% раніше вже ставали на злочинний шлях, 22,2% знаходились у стані алкогольного сп’яніння.

Від скоєних злочинів потерпіли 3550 осіб. Найбільша кількість потерпілих (68,9%)  від крадіжок та шахрайств – відповідно 2035 та 412 осіб. Внаслідок злочинних діянь загинуло 52 особи.

 

  

Використання паливно-енергетичних ресурсів

Підприємствами і організаціями міста у 2014р. спожито 25,8 тис.тонн паливно-енергетичних ресурсів в умовному обчисленні, що на 20,4% менше, ніж в попередньому році. Понад 56% в їх структурі займають енергетичні матеріали та продукти перероблення нафти, майже чверть – електроенергія, решту – теплоенергія.

У використаних енергетичних матеріалах переважав природний газ та газойлі (паливо дизельне), їх споживання порівняно з 2013р. зменшились, разом з цим зросло використання дров для опалення та торф’яних брикетів.

Основними споживачами паливно-енергетичних ресурсів є промислові підприємства та установи державного управління й оборони та обов’язкового соціального страхування.

 

 

Індекс інфляції у травні 2015 року

 

Головне управління статистики у Волинській області повідомляє, що за розрахунками Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) в країні1 у травні 2015 року порівняно з квітнем становив 102,2%, з початку року – 140,1%, у Волинській області – 101,2% та 141,3% відповідно.

––––––––––––

Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і

м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

 

 Головне управління статистики у Волинській області

 

Індекс інфляції у квітні 2015 року 

Головне управління статистики у Волинській області повідомляє, що за розрахунками Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) в країні1 у квітні 2015 року порівняно з березнем становив 114,0%, з початку року – 137,1%, у Волинській області – 114,7% та 139,6% відповідно.

––––––––––––

Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і

м. Севастополя та частини зони проведення антитерористичної операції.

 Головне управління статистики у Волинській області

 

З днем народження, малята!

 

Минулого року щедрий лелека подарував волинським родинам 14668 малят, з яких 7487 хлопчиків та 7181 дівчинку. Відразу трійнею поповнилося дві сім’ї, двійнею – 118.

Серед народжених 38% – первістки, третина – другі за порядком народження діти, 16% – третя дитина в сім’ї. У багатодітних родинах, де вже виховувалось троє і більше дітей, з’явились на світ 1,7 тис. малюків. Так, зареєстровано 25 випадків народження десятої, 14 – одинадцятої,  по 3 – дванадцятої та тринадцятої, 1 – сімнадцятої дитини.

Середній вік матері склав 27 років, а при народженні першої дитини – 24 роки. Майже дві третини діток з’явилися на світ у 2029-річних жінок, 30% – у 3039-річних. Найстаршою породіллею була 47-річна волинянка, а наймолодшими – 16 мам, яким не виповнилось 16 років.

Більшість малюків ростуть і виховуються у повних сім’ях. Однак, кожне дев’яте немовля народилось в одиноких матерів або у батьків, шлюб яких не зареєстровано. Варто зазначити, що позашлюбна народжуваність у волинських жінок удвічі нижча, ніж в Україні в цілому.

        

Головне управління статистики

 у Волинській області

 

Як оцінюють своє здоровя волиняни?

 

         За результатами соціологічного опитування населення області, проведеного органами державної статистики, більше половини волинян оцінили стан свого здоровя як добрий, кожен третій – як задовільний і кожен восьмий – як поганий. Майже дві третини мешканців області повідомили, що за останні 12 місяців перенесли захворювання. Хронічні хвороби чи проблеми зі здоров’ям мають 27% волинян. Найбільше жителі Волині хворіють на гіпертонію (39%) та серцеві захворювання (21%).

            Переважно волиняни звертаються в поліклінічні заклади з причини хвороби або проблеми зі здоров’ям, дещо рідше - з метою проходження профілактичного огляду.

        

Головне управління статистики

 у Волинській області

 

Місто і район  за   I квартал 2015 РОКУ

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

                За  січень-березень 2015р. промислові підприємства міста  реалізували  промислової продукції на 126,4 млн.грн, що становить 2,9% загальної реалізації по області.

                 В розрахунку на одного жителя міста за січень-березень реалізовано промислової продукції на 3,2 тис.грн, найбільше продукції на одного мешканця реалізовано у м. Нововолинську (на 13,6 тис.грн), найменше – у Шацькому районі (на 38.1 грн).

                  

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Рослинництво. Цьогорічні погодні умови дозволили раніше минулорічного розпочати польові роботи. Станом на 1 квітня  2015 року сільськогосподарськими підприємствами засіяно ярими культурами 3,2 тис. гектарів, з яких 2,1 тис. гектарів займають зернові культури і 0,8 тис. гектарів-цукрові буряки.

Тваринництво За І квартал 2015р. у сільськогосподарських підприємствах всіх форм власності (основне коло) збільшилась реалізація на забій худоби та птиці (в живій вазі) на 8,6%, а валовий надій молока зменшився  на 1,0%.

Всього реалізовано на забій 14094 т худоби та птиці у живій масі, валовий надій молока становив 1459т.

Вирощено 13208т  худоби та птиці в живій вазі, що на 0,2% більше минулого року. В загальному обсязі вирощування, стабільно, основне місце займає м’ясо птиці – 95,5%, виробництво якого зменшилось на 1,3%. Обсяги реалізації на забій перевищили обсяги вирощування худоби і птиці на 6,7%. Середньодобові прирости на вирощуванні, відгодівлі та нагулі склали: ВРХ – 819г проти  659 г торік, свиней  –  552 г проти 328 г. Середній надій молока на одну корову, в розрахунку на середнє поголів’я корів молочного стада збільшився на 55 кг, або на 3,6%, проти відповідного періоду минулого року і становить 1565 кг.

За січень-березень зменшилось надходження приплоду телят на 13,4%. На 100 корів отримано 8 голів телят, що на 5 голів менше ніж торік. Приплід поросят збільшився в 2,1 рази, а на 100 основних свиноматок одержано 200 голів поросят, що на 122 голови більше ніж торік.

За І квартал пало 1 голова ВРХ і 10 голів свиней. 

У сільськогосподарських  підприємствах станом на 1 квітня 2015 року  чисельність поголів’я ВРХ становила 2515 гол, що на 33,8%, менше відповідного періоду минулого року, в тому числі корів 934 гол, що менше на 52,3%. Поголів’я свиней збільшилось на 10,5%, а птиці збільшилось на 0,2% і становило відповідно 9700 гол та 2623,8 тис. голів.

Реалізація сільськогосподарської продукції. Сільськогосподарські підприємства за січень-березень 2015 продали продукції на суму 334,3 млн. грн., що  на 85,7% більше минулого року.

Реалізація худоби і птиці за всіма каналами реалізації збільшилась в порівнянні з  відповідним періодом минулого року  на 22,7%  і становить 12517 т.

Реалізація молока зменшилась проти відповідного періоду минулого року на 7,1% і складає 1450 т.

Основним напрямком реалізації молока для сільськогосподарських підприємств залишився продаж переробним підприємствам майже 100%, а реалізація м’яса – продаж її за іншими каналами – 96,1% загального обсягу.

Середні ціни на реалізовану продукцію тваринництва в порівнянні з минулорічними збільшились на молоко – на 23,2%, а на м’ясо -  на 46,0%.

Реалізація зернових культур збільшилась на 7,4%, а середня  ціна збільшилась на 69,0%.

Знаходиться зернових безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах 60130 т , в тому числі пшениці 39373 т.

 

БУДІВНИЦТВО

 

           Усі будівельні підприємства  міста за січень - березень 2015 року, виконали будівельних робіт на 438 тис.грн., району – на 102 тис.грн., питома вага  відповідно становить 0,4 та 0,1 загального обласного обсягу будівельних робіт.

 

ТРАНСПОРТ

 

Вантажним автомобільним транспортом  за звітний квартал 2015 року по місту і району перевезено 10,3 тис. тонн вантажів і  здійснено  241,8 тис. тонно-кілометрів,  обсяги перевезень за звітний період зменшились проти   відповідного періоду минулого року  на 22,6 %.

         Середня   дальність  перевезень зменшилась з 74,1 км у відповідному періоді минулого року до 23,5 км  у звітному кварталі.

         Пасажирським автотранспортом здійснено 6973,6 тис. пасажирокілометрів  та перевезено 261,4 тис. пасажирів. Кількість  перевезених пасажирів у порівнянні з минулорічним періодом  зменшилась на 24,5%.     

      Середня дальність перевезень збільшилась з 22,3 км у відповідному періоді минулого року  до 26,7 км у звітному періоді.

 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

 

 Господарюючі субєкти  за січень-лютий 2015 року експортували товарів  по місту вартістю  3198,9 тис. дол. США, по району на  76,7 тис.дол.США, порівняно з відповідним періодом минулого року по місту менше на 3,3%, а по району  більше  на 75,7%.

Імпортовано товарів по місту на 1575,1 тис.дол. США , що менше відповідного періоду минулого року на 10,8%, по району на 2554,4 тис.дол.США, що менше на 25,3%.

Питома вага в загальному обсязі експорту області по місту становить – 3,0%, по району – 0,1%. В загальному обсязі імпорту області питома вага склала по місту 1,9%, а по району – 3,0%.

                        

РИНОК  ПРАЦІ

 

За даними міськрайонного центру зайнятості за січень – березень 2015 року на обліку перебувало 1112 безробітних, з них 190 отримали статус безробітних у березні. За сприяння служби зайнятості за I квартал 2015 року працевлаштовано 187 безробітних, або 16,8% загальної кількості.

 У статусі безробітних станом на 1.04.2015р. перебувало 657 громадян, із них жінки - 458 осіб, молодь у віці до 35 років 344 особи.

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу по безробіттю впродовж березня склала 481 особу. Середній розмір виплаченої допомоги становив 948,9 грн., що дорівнює 77,9% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.)

 

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН

 

Згідно з даними Державної служби статистики України , індекс споживчих цін в країні (індекс інфляції)  у березні 2015 року становив 110,8% , з початку року – 120,3%, у Волинській області  відповідно 112,3% та 121,7%.

     

ДЕМОГРАФІЧНА  СИТУАЦІЯ

 

За   розрахунковими  даними  чисельність   наявного  населення  міста  станом  на 1 березня 2015 року  склала 39,1 тис.осіб, по району – 25,6 тис.осіб.

Протягом  січня-лютого 2015 року  в місті   народилося  71 немовля,  що на 14,5% більше, ніж  у цьому періоді 2014 року. В  розрахунку  на 1000  жителів припадало 11,2  новонароджених. В районі народилося 53 немовлят, що на 26,2% більше  відповідного періоду минулого року. В розрахунку на 1000 мешканців району припадало 12,9 немовлят. 

За січень - лютий 2015 року в місті зареєстровано 93 померлих, по району - 80, що більше проти відповідного періоду минулого року по місту на 34,8%, по району на 14,3%. Коефіцієнт смертності в місті становив 14,7, в районі 19,4  на 1000 мешканців.

У січні – лютому 2015 року на територію міста прибуло 107 осіб, тоді як виїхало за його межі 75, в район приїхало 65 осіб стільки як вибуло.

 

ЕКОНОМІКА ВОЛИНІ У СІЧНІ–БЕРЕЗНІ 2015 РОКУ

 

Повідомлення Головного управління статистики

у Волинській області

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

Виробництво промислової продукції порівняно з січнем–березнем минулого року зросло на 6,9% (в Україні – зниження на 21,4%). Серед регіонів України за цим показником Волинь  посіла 4 місце.

Зростання виробництва в області обумовлено збільшенням обсягів у добувній та переробній промисловості. У постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря спостерігалось зменшення на 5,4%. 

У переробній промисловості нарощення випуску продукції відбулося у машинобудуванні, виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, харчових продуктів, напоїв. Водночас у виробництві  хімічних речовин, хімічної продукції, виробництві меблів, іншої продукції, ремонті і монтажі машин та устатковання, виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення спостерігалось скорочення обсягів (на 23,0 – 2,4%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги зросли на 20,6%.

За попередніми даними, у січні–березні підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 4,3 млрд. грн., в розрахунку на одного жителя області 4,1 тис. грн.

 

Сільське господарство

 

Обсяг продукції сільського господарства в усіх категоріях господарств у постійних цінах 2010р., за розрахунками, становив 634,7 млн.грн., що на 2,9% менше минулорічного. В аграрних підприємствах індекс сільськогосподарського виробництва дорівнював 105,2%, господарствах населення, які виробили 55,6% загального обсягу аграрної продукції – 91,4%. За темпами виробництва Волинь посіла 11 місце, за обсягом виробництва в розрахунку на одного жителя – 6-7 місце в державі.

Під урожай 2015р. господарствами усіх категорій посіяно 37,7 тис.га ярих культур, що на 13,7% менше порівняно з даними на 1 квітня 2014р, в т.ч зернових та зернобобових культур (без кукурудзи) – 30,5 тис.га (на 3,4% менше).

Сільськогосподарські підприємства яриною засіяли 19,4 тис.га, що становило 51,4% всіх посівів області.

У тваринництві реалізовано на забій 36,2 тис.т худоби та птиці (у живій вазі) (на 4,7% менше минулорічного), вироблено 82,0 тис.т молока (на 6,4% менше) та 31,6 млн.шт яєць (на 2,6% більше).

За розрахунками, на 1 квітня 2015р. поголів’я великої рогатої худоби становило 178,7 тис. голів (на 8,0% менше, ніж на 1 квітня 2014р.), у т.ч. корів – 112,5 тис. голів (на 6,5% менше), свиней – 294,1 тис. голів (на 4,3% менше), овець та кіз – 17,1 тис. голів (на 2,4% більше), птиці – 6,8 млн. голів (на 11,0% більше).

В господарствах населення утримувалось 67,3% загальної чисельності великої рогатої худоби (торік – 66,4%), у т.ч. корів – 79,7% (78,0%), свиней – 77,0% (78,7%), овець і кіз – 94,7% (94,0%).

Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) власно виробленої продукції у січні–березні п. р. порівняно з відповідним періодом 2014р. збільшився в 2,0 раза, зокрема: рослинництва – в 3,0 раза, тваринництва – в 1,6 раза.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за цей період зросли в 1,9 раза, у т.ч. продукції рослинництва – в 2,9 раза, тваринництва – в 1,5 раза. У березні п.р. порівняно з лютим середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції зросли в 1,6 раза, у т.ч. рослинництва – в 2,0 раза, тваринництва – на 16,0%.

 

БУДІВНИЦТВО

 

Підприємства виконали будівельні роботи на суму 115,3 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні–березні порівняно з відповідним періодом минулого року становив 110,2%.

На зростання індексу будівельної продукції вплинуло збільшення обсягів будівництва будівель на 64,0%, зокрема житлових – у 2,3 раза. Водночас будівництво інженерних споруд зменшилось на 59,1%.

На спорудженні будівель виконано 83,2% усіх робіт, решта – на будівництві інженерних споруд.

Більше 73% загальнообласних обсягів будівельних робіт виконали публічні акціонерні товариства «Луцьксантехмонтаж №536», «Волиньобленерго», приватне акціонерне товариство «Луцький домобудівельний комбінат», товариства з обмеженою відповідальністю «Завод будівельних конструкцій», «Житлобуд–2», «Луцькспецбуд», «Волинська електротехнічна компанія», «Міліуса», «Західелектромонтаж», «Волинська мостобудівельна компанія», «Алкон», «МР–буд», ПП міжнародне кадрове агентство «Європейський стандарт».

Будівельники м.Луцька та Луцького району виконали 90,1% всіх будівельних робіт.

 

Транспорт

 

Автомобільним транспортом виконано 275,1 млн.ткм та перевезено 763,4 тис.т вантажів, що відповідно на 11,3% та 6,4% менше, ніж торік. На автотранспортні підприємства припадало більше половини загального обсягу, решта – це вантажні перевезення суб’єктів підприємництва-фізичних осіб.

Всіма категоріями перевізників (крім залізниці) виконано 467,0 млн.пас.км та перевезено 27,0 млн. пасажирів (відповідно на 16,7% менше та на 4,9% більше, ніж за січень–березень 2014р.). Підприємці-фізичні особи виконали майже половину пасажирських перевезень, більше чверті – міський електричний транспорт, решта – автотранспортні підприємства.

Крім того, залізничними станціями області (за попередніми даними) відправлено 264,3 тис.т вантажів та 1,0 млн. пасажирів, що відповідно на 14,7% та на 1,4% більше, ніж рік тому.


 

Зовнішня торгівля товарами

 

Обсяг експорту товарів у січні–лютому порівняно з відповідним періодом 2014р. збільшився на 15,4% і становив 107,4 млн.дол.США, імпорту – зменшився на 14,4% і складав 84,9 млн.дол. Позитивне сальдо склало 22,5 млн.дол. проти від’ємного 6,1 млн.дол. у січні–лютому минулого року.

Зовнішньоторговельні операції здійснювались з партнерами 79 країн світу.

Основними ринками збуту і купівлі товарів були країни Європейського Союзу, на які припадало 84,3% загального обсягу експорту та 84,4% – імпорту.

Підприємства області відправляли переважно електричне обладнання, продукти переробки овочів, деревину і вироби з неї, механічні пристрої, меблі, пластмаси, полімерні матеріали, текстильний одяг, молочні продукти та м'ясо. Одержували – електричне обладнання, засоби наземного транспорту, крім залізничного, пластмаси, полімерні матеріали, механічні пристрої, каучук, гуму, деревину і вироби з неї, чорні метали та вироби з них, добрива, м’ясо і субпродукти, живі тварини.

Найбільше товарів експортували підприємства Луцького району, міст Луцька і Нововолинська,  Рожищенського району та м.Володимира–Волинського, імпортували – Луцького району, обласного центру та м.Нововолинська.

 

внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) за січень–березень становив 4,9 млрд.грн. і склав 83,9% обсягу січня–березня 2014р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 40,2%.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність із роздрібної торгівлі, становив 2,1 млрд.грн., що в порівнянних цінах склав 76,6% обсягу відповідного періоду минулого року.

Через мережу автозаправних станцій, що налічує 165 одиниць, продано населенню світлих нафтопродуктів, скрапленого та стисненого газу для автомобілів на 654,0 млн.грн., що на 17,3% менше, ніж у січні–березні 2014р.

 

ЦІНИ І ТАРИФИ

 

За даними Державної служби статистики України, індекс споживчих цін в країні у березні становив 110,8%, з початку року – 120,3%, на Волині –  відповідно 112,3% та 121,7%.

На споживчому ринку області протягом січня–березня ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищились на 29,4%. Серед продуктів харчування найбільше подорожчали  соняшникова олія, фрукти, овочі, цукор, риба та продукти з риби, рис, продукти  переробки зернових (на 73,1–43,6%). В меншій мірі зросли ціни на хліб, макаронні вироби, свинину, молоко, яловичину і телятину, м’ясо птиці (на 37,8–5,8%).

Алкогольні напої та тютюнові вироби в загальному подорожчали на 14,7%.

Ціни і тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива підвищились в цілому на 4,1%, в т.ч утримання та ремонт житла – на 25,1%, плата за оренду житла – на 6,5%.

У сфері охорони здоров’я значно подорожчали стоматологічні послуги (на 29,3%) та фармацевтична продукція, медичні прилади та обладнання (на 24,2%).

Підвищення цін на транспорт в цілому на 24,2% повязане з подорожчанням автомобілів на 36,9%, палива та мастил – на 32,4%. Зросла вартість проїзду в автодорожньому та в залізничному пасажирському транспорті – на 12,8% і 2,2% відповідно.

Серед послуг освіти підвищилась плата за утримання дітей у дошкільних закладах на 27,0%.

Предмети домашнього вжитку стали дорожчими на 23,5%, одяг і взуття – на 9,4%.

 

РИНОК ПРАЦІ

 

За даними обласного центру зайнятості кількість зареєстрованих безробітних на 1 квітня становила 11,7 тис. осіб, або 1,8% населення працездатного віку, з них кожні шестеро з десяти – міські жителі, решта – мешканці сільської місцевості. Пропозиція робочої сили в 11 разів перевищувала потребу в ній.

За сприяння служби зайнятості у березні працевлаштовано 1111 безробітних, з початку року – 2538 осіб, або 14,7% їх загальної кількості. Нижчий рівень працевлаштування був у Камінь-Каширському районі (5,7%), значно вищий – в Локачинському районі (23,3%) та м.Нововолинську (17,9%).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття впродовж березня склала 9,7 тис. осіб. Середній розмір виплаченої допомоги становив 1070 грн. кожному безробітному, що дорівнює 87,8% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.). Всього з початку року виплачено такої допомоги на суму 31,9 млн. грн.

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

 

Чисельність наявного населення області на 1 березня 2015р. становила 1042,8 тис. осіб. За січень–лютий внаслідок перевищення природного скорочення над міграційним приростом кількість жителів зменшилася на 146 осіб, що в розрахунку на 1000 наявного населення становило 0,9 особи.  

Народжуваність зменшилася з 14,4 до 12,8 живонароджених у розрахунку на 1000 наявного населення, а смертність – збільшилась з 14,2 до 14,5 померлих на 1000 наявного населення. 

У січні–лютому в 12 регіонах області зафіксовано міграційний приріст населення.

 

КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ

 

За повідомленням прокуратури, протягом січня–березня обліковано 2754 кримінальні правопорушення, із загального числа яких 32,7% – тяжкі та особливо тяжкі.

Серед виявлених 505 осіб, які вчинили злочини, 25,1% раніше вже ставали на злочинний шлях, 21,2% знаходились у стані алкогольного сп’яніння

Від скоєних злочинів потерпіли 2154 особи. Найбільша кількість потерпілих (68,5%) – від крадіжок та шахрайств, відповідно 1183 та 293 особи. Внаслідок злочинних діянь загинуло 35 осіб.

 

Про терміни подання фінансової звітності

за І квартал 2015 року

 

У відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» всі юридичні особи (крім банків та бюджетних установ) незалежно від їх організаційно-правових форм господарювання і форм власності повинні складати і подавати органам статистики фінансову звітність.

Крім того, повідомляємо, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.05р. №384 фінансова звітність може подаватися органам державної статистики разом із довідкою про згоду надання даних цієї звітності органам державної влади.

Для звітності за І квартал 2015 року використовуються форми, затверджені відповідними наказами Міністерства фінансів України, наведені у Положеннях (Стандартах) бухгалтерського обліку.

Нагадуємо, що «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» за формами №№1-м, 2-м складається на бланках, затверджених Наказом Міністерства фінансів України №48 від 08.02.2014р. «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку».

На загальних підставах подають звіти підприємства, що сплачують єдиний податок.

Термін подання фінансової звітності за І квартал органам державної статистики – не пізніше 25 квітня 2015 року (постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. №419).

 

Головне управління статистики у Волинській області

 

Зовнішня торгівля товарами підприємств

міста Володимира-Волинського за 2014 рік

 

За 2014р. обсяги експорту та імпорту товарів становили відповідно 19,8 млн. та 10,4 млн.дол.США. Порівняно з 2013р. експорт зменшився на 21%, імпорт – в 3 рази.

Зовнішньоторговельні операції з товарами проводились з партнерами 46 країн.

Експортували переважно в Казахстан, Російську Федерацію, Польщу та Білорусь меблі, деревину і вироби з неї, текстильний одяг.

Імпорт надходив, в основному, з Польщі, Німеччини, Австрії. Одержували транспортні засоби, механічні пристрої, вироби з недорогоцінних металів та деревини, текстиль.

  

Головне управління статистики

у Волинській області

 

Заробітна плата у 2014 році

         Середньомісячна заробітна плата штатних працівників м. Володимира-Волинського становила 2678 грн., району – 2652 грн.,  що в 2,2 раза вище рівня законодавчо встановлених мінімальної зарплати та прожиткового мінімуму на одну працездатну особу (1218 грн.) (в області – 2721 грн. та в 2,2 раза вище). За рівнем заробітків місто ранжувалось п’ятим серед регіонів області,  район – шостим.

 

ЕКОНОМІКА ВОЛИНІ У СІЧНІ 2015 РОКУ

 

Повідомлення Головного управління статистики у Волинській області

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

Виробництво промислової продукції порівняно з січнем минулого року скоротилось на 0,4% (в Україні – зниження на 21,3%). Серед регіонів України за цим показником Волинь  посіла 6 місце.

Зниження промислового виробництва в області обумовлено скороченням обсягів у постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційного повітря (на 5,6%).

У переробній промисловості приріст виробництва становив 0,3%. Зокрема, зростання відбулось у машинобудуванні, крім ремонту і монтажу машин і устатковання, текстильному виробництві, виробництві одягу, шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів, гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 26,3–5,8%). Водночас скоротились обсяги у металургійному виробництві, виробництві готових металевих виробів, крім машин і устатковання, у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, у виготовленні виробів з деревини, виробництві паперу та поліграфічній діяльності, у виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, коксу та продуктів нафтоперероблення, меблів, іншої продукції, ремонті і монтажі машин і устатковання (на 2,9–33,2%).

У добувній промисловості і розробленні кар’єрів обсяги зросли на 15,6%.

 

Сільське господарство

 

У січні, за попередніми розрахунками, вироблено продукції сільського господарства на суму 246,5 млн.грн. (у постійних цінах 2010р.). З них 161,2 млн.грн. (65,4% загального обсягу) – господарствами населення, 85,3 млн.грн. (34,6%) – агроформуваннями. Зниження виробництва становило 2,8%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 0,6%, господарствах населення – 3,9%.

На забій реалізовано 16,6 тис.т худоби та птиці, вироблено 23,9 тис.т молока та 7,0 млн.шт. яєць. Виробництво м’яса зменшилось на 2,4%, молока – на 5,9%,  яєць – зросло на 2,9%.

Домогосподарства і надалі залишаються основними виробниками м’яса (54,2% загального обсягу), молока (75,3%) та яєць (71,4%).

За розрахунками, на 1 лютого 2015р. поголів’я великої рогатої худоби становило 179,9 тис. голів (на 14,0% менше, ніж на 1 лютого 2014р.), у т.ч. корів – 113,3 тис. голів (на 8,8% менше), свиней – 291,0 тис. голів (на 6,0% менше), овець та кіз – 17,1 тис. голів (на 3,6% більше), птиці – 7,1 млн. голів (на 7,1% більше). В господарствах населення утримувалось 68,4% загальної чисельності великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 79,9%, свиней – 76,6%, овець і кіз – 94,7%, птиці всіх видів – 37,0%.

Загальний обсяг реалізованої сільськогосподарськими підприємствами (крім малих) власно виробленої продукції у січні порівняно з відповідним періодом 2014р. збільшився в 1,8 раза, у т.ч. продукції рослинництва – в 2,7 раза, продукції тваринництва – в 1,6 раза.

Середні ціни продажу аграрної продукції сільськогосподарськими підприємствами за всіма напрямами реалізації за січень порівняно з відповідним періодом 2014р. зросли на 52,6%, у т.ч. продукції рослинництва – в 2,1 раза, тваринництва – на 40,1%.

 

будівельна діяльність

 

Підприємства виконали будівельні роботи на суму 21,0 млн.грн. Індекс будівельної продукції у січні порівняно з відповідним місяцем 2014р. становив 75,1%.

На зниження індексу будівельної продукції вплинуло зменшення обсягів будівництва інженерних споруд на 79,8% та нежитлових будівель – на 17,4%. Водночас будівництво будівель збільшилось на 9,6%, зокрема, житлових – на 42,2%.

На спорудженні будівель виконано більше 89% всіх робіт, решта – на будівництві інженерних споруд.

Майже 78% загальнообласних обсягів будівельних робіт виконали публічні акціонерні товариства «Луцьксантехмонтаж №536», «Волиньобленерго», приватне акціонерне товариство «Луцький домобудівельний комбінат», товариства з обмеженою відповідальністю «Завод будівельних конструкцій», «Житлобуд–2», «Луцькспецбуд», «Волинь–Моноліт», «Волинська електротехнічна компанія», «Міліуса», «Західелектромонтаж».

Будівельники м.Луцька та Луцького району виконали майже 95% всіх будівельних робіт.

 

ТРАНСПОРТ

 

Автомобільним транспортом виконано 70,3 млн.ткм та перевезено 211,6 тис.т вантажів, що відповідно на 13,9% та 14,5% менше, ніж торік. На автотранспортні підприємства припадало майже дві третини загального обсягу, решта – це вантажні перевезення суб’єктів підприємництва-фізичних осіб.

Всіма категоріями перевізників (крім залізниці) виконано 163,1 млн.пас.км та перевезено 8,7 млн. пасажирів (відповідно на 15,0% менше та на 0,5% більше, ніж за січень 2014р.). Підприємці-фізичні особи виконали більше половини пасажирських перевезень, чверть – міський електричний транспорт, решта – автотранспортні підприємства.

Крім того, залізничними станціями області (за попередніми даними) відправлено 82,6 тис.т вантажів та 316,3 тис. пасажирів, що відповідно на 22,6% більше та на 1,4% менше, ніж рік тому.

 

внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі становив 1,5 млрд.грн., або 83,7% обсягу січня 2014р.

Через мережу автозаправних станцій, що налічує 164 одиниці, продано населенню світлих нафтопродуктів, скрапленого та стисненого газу для автомобілів на 172,2 млн.грн., що на 12,3% менше, ніж у січні 2014р.

 

ЦІНИ І ТАРИФИ

 

За даними Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) в країні у січні 2015р. становив 103,1%, на Волині – 103,4%.

На споживчому ринку області у січні ціни на продукти харчування та безалкогольні напої підвищились на 4,7%. Серед продуктів харчування  найбільше подорожчали овочі, рис та фрукти (на 19,6–10,2%). Зросли ціни на соняшникову олію, рибу та продукти з риби, хліб, продукти переробки зернових, яловичину і телятину, свинину, макаронні вироби на 9,7–2,4%. Алкогольні напої та тютюнові вироби в загальному подорожчали на 5,3%.

Зростання цін в сфері охорони здоров’я на 3,5% відбулося внаслідок подорожчання стоматологічних послуг, послуг санаторно-курортних установ та консультативних послуг (на 14,3–4,8%), фармацевтичної продукції, медичних товарів та обладнання (на 3,7%).

Індекс цін виробників промислової продукції в країні у січні 2015р. становив 102,3%.

 

РИНОК ПРАЦІ

 

За даними обласного центру зайнятості кількість зареєстрованих безробітних на 1 лютого становила 11,4 тис. осіб, або 1,8% населення працездатного віку, з них кожні шестеро з десяти – міські жителі, решта – мешканці сільської місцевості. Пропозиція робочої сили у 15 разів перевищувала потребу в ній.

За сприяння служби зайнятості у січні працевлаштовано 644 безробітних, або 4,9% їх загальної кількості, серед них 43,0% – жінки, трохи більше половини – молодь у віці до 35 років. Нижчий цей показник був у Камінь–Каширському, Іваничівському, Ковельському районах та м.Ковелі (1,1– 2,8%), значно вищий – в м.Нововолинську, м.Володимирі-Волинському та районі, Любомльському районі (8,3–6,8%).

Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття впродовж січня склала 10,9 тис. осіб. Середній розмір виплаченої допомоги становив 1052 грн. кожному безробітному, що дорівнює 86,4% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.).

 

 

КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ

 

За повідомленням прокуратури, протягом січня обліковано 880 кримінальних правопорушень, із загального числа яких 31,9% – тяжкі та особливо тяжкі.

Серед виявлених 74 осіб, які вчинили злочини, 24,3% раніше вже ставали на злочинний шлях, 31,1% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 6,8% вчинили злочин у групі.

Від скоєних злочинів потерпіли 648 осіб. Найбільша кількість потерпілих (59,6%) – від крадіжок та шахрайств, відповідно 299 та 87 осіб. Внаслідок злочинних діянь загинуло 20 осіб.

 

Щодо термінів подання фінансової звітності за 2014 рік

 

У відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» всі юридичні особи (крім банків та бюджетних установ) незалежно від їх організаційно-правових форм господарювання і форм власності повинні складати і подавати органам статистики фінансову звітність.

Крім того, повідомляємо, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.05р. №384 фінансова звітність може подаватися органам державної статистики разом із довідкою про згоду надання даних цієї звітності органам державної влади.

На загальних підставах подають звіти підприємства, що сплачують єдиний податок.

Для звітності за 2014 рік використовуються форми, затверджені відповідними наказами Міністерства фінансів України, наведені у Положеннях (Стандартах) бухгалтерського обліку.

Фінансова звітність за формами №№1, 2, 3, 4, 5, 6 за 2014 рік подається в тисячах гривень без десяткового знаку. Фінансова звітність за формами №№ 1-м, 1-мс, 2-м, 2-мс за 2014 рік подається в тисячах гривень з десятковим знаком.

Термін подання річної фінансової звітності органам державної статистики – не пізніше 02 березня 2015 року (Постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. №419 (із змінами та доповненнями).

Разом із фінансовою звітністю необхідно подати статистичний звіт за формою №1-підприємництво «Структурне обстеження підприємства за 2014 рік».

Запрошуємо до співпраці всіх респондентів в плані подання фінансової звітності відповідно до вимог, встановлених чинним законодавством. Нагадуємо, що за неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі чи із запізненням, передбачено накладання штрафу на винних посадових осіб від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

Головне управління статистики у Волинській області

 

Підсумки роботи транспорту області за 2014 рік

 

За 2014р. автомобільним транспортом перевезено 3,9 млн.т вантажів, що на 6,7% менше, ніж у 2013р. На автотранспортні підприємства припадало майже дві третини загального обсягу, решта – це вантажні перевезення суб’єктів підприємництва-фізичних осіб.

Всіма категоріями перевізників (крім залізниці) перевезено 108,0 млн. пасажирів (майже на рівні 2013р.). Підприємці-фізичні особи виконали більше половини пасажирських перевезень, чверть – автотранспортні підприємства, решта –  міський електричний транспорт.

Крім того, залізничними станціями області (за попередніми даними) відправлено 1,0 млн.т вантажів та 4,3 млн. пасажирів, що відповідно на 4,8% та на 2,9% менше, ніж рік тому.

 

 

Головне управління статистики у Волинській області

 

Місто і район  за   2014 РІК

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

                         

                За  2014р. промислові підприємства міста  реалізували  промислової продукції на 352,5 млн.грн, що становить 2,7% загальної реалізації по області.

                    В розрахунку на одного жителя міста за рік реалізовано промислової продукції на 9,1 тис.грн, найбільше продукції на одного мешканця реалізовано у м. Нововолинську (на 41,4 тис.грн), найменше – у Любомльському районі (на 158 грн).

                  

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО

 

Рослинництво. Основною продукцією що виробляється сільськогоспо-дарськими підприємствами залишається зерно. Зерновими і зернобобовими культурами було зайнято у 2014 році 11,6 тис.га. або 55,8 % всіх посівних площ. Сільськогосподарськими  підприємствами всіх форм власності зібрано 72454 т зерна (у вазі після доробки) включаючи кукурудзу, що на 34,2%  більше  минулого року,  а врожайність зросла із  46,6 до 63,0 ц/га.

Цукрові буряки вирощувались на площі 1,5 тис.га. Накопано 88664т, що на 12,1% більше минулорічного. Врожайність солодких коренів зросла на 176 ц/га і становила 575 ц/га, що  і спричинило збільшення їх виробництва.

Зібрано 3111 т овочів, що на  29,4%  більше минулорічного показника.

Накопано 1930 т картоплі, що на 12,9%   менше попереднього року. З 1 гектара зібрано в середньому по 164 ц.

Станом на 1 листопада 2014 року налічувалось 86 фермерських господарств. В їх користуванні знаходилось 7,2  тис.га сільськогосподарських угідь, в тому числі 7,1 тис.га ріллі. На одне господарство припадає відповідно 84,0 і 82,0 га. У 2014 році займались виробництвом продукції рослинництва 69 фермерське господарство. Ними вироблено 20252т зерна (28,0% обсягу виробництва сільгосппідприємств), 25586 т цукрових буряків (28,9%), 1229т  картоплі (63,7%), 2987 т овочів (96,0%).

Під урожай 2015 року посіяно всіма категоріями сільськогосподарських підприємств 8,7 тис.га озимих культур, включаючи ріпак на зерно, що на 10,4% менше минулого року. В тому числі посівні площі зернових культур на зерно зменшились на 0,6%, ріпаку- на 40,9% і становили відповідно 7,3 і 1,3 тис.га. 

        Тваринництво За 2014р. у сільськогосподарських підприємствах всіх форм власності (основне коло) збільшилась реалізація на забій худоби та птиці (в живій вазі) на 31,4%, а надій молока зменшився на 7,6%.

Всього реалізовано на забій 54812 т худоби та птиці у живій масі, надоєно  5976т молока.

Вирощено 53978т  худоби та птиці в живій вазі, що знизило минулорічний показник на 31,4%. В загальному обсязі вирощування, стабільно, основне місце займає м’ясо птиці – 96,9%, виробництво якого збільшилось на 33,7%. Обсяги реалізації на забій перевищили обсяги вирощування худоби і птиці на 1,5%. Середньодобові прирости на вирощуванні, відгодівлі та нагулі склали: ВРХ – 564г проти  573 г торік, свиней  –  499 г проти 347 г. Середній надій молока на одну корову, в розрахунку на середнє поголів’я корів молочного стада зменшився на 499 кг, або на 7,4%, проти відповідного періоду минулого року і становить 6206 кг.

За січень-грудень збільшилось надходження приплоду телят на 3,0%. На 100 корів отримано 47 голів телят, що на 5 голів менше ніж торік. Приплід поросят зменшився на 9,7%, а на 100 основних свиноматок одержано на 25 голів більше поросят ніж торік.

За 2014 рік пало 56 голови ВРХ і 47 голів свиней. Відсоток падежу склав по ВРХ 1,3, що на 0,2 більший минулорічному, а по свинях 0,2, що на 0,1 більший минулорічного

У сільськогосподарських  підприємствах станом на 1 січня 2015 року  чисельність поголів’я ВРХ становила 3596 гол. на 6,5%, більше минулого року, в тому числі корів 1916 гол - більше на 21,5%. Поголів’я свиней зменшилось на 20,7%, а птиці збільшилось на 47,9% і становило відповідно 9166гол. та – 2959,6 тис голів.

Реалізація сільськогосподарської продукції. Сільськогосподарські підприємства за січень-листопад 2014 продали продукції на суму 1039,6 млн. грн., що 47,9% більше минулого року.

Реалізація худоби і птиці за всіма каналами реалізації  збільшилась в порівнянні з  відповідним періодом минулого року  на 28,0%  і становить 48639 т.

Реалізація молока зменшилась проти відповідного періоду минулого року на 11,0% і складає 5551 т.

Основним напрямком реалізації молока для сільськогосподарських підприємств залишився продаж переробним підприємствам майже 100%, а реалізація м’яса – продаж її за іншими каналами – 95,9% загального обсягу.

Середні ціни на реалізовану продукцію тваринництва в порівнянні з минулорічними збільшились на молоко – на 2,3%, а на м’ясо - на 14,1%.

Реалізація зернових культур збільшилась на 11,0% і середня  ціна  збільшилась на 16,4%. Картоплю продавали по ціні меншій на 17,6% до минулорічної.

Знаходиться зернових безпосередньо у сільськогосподарських підприємствах 96354 т , в тому числі пшениці 51277 т.

  

БУДІВНИЦТВО

           Усі будівельні підприємства  міста за 2014 рік, виконали будівельних робіт на 9820 тис.грн., що становить 1,6% загального обсягу по області, підприємства  району виконали будівельних робіт на 130 тис.грн.

 

ТРАНСПОРТ

Вантажним автомобільним транспортом  за звітний рік по місту і району перевезено 63,9 тис. тонн вантажів і  здійснено  2,3 млн. тонно-кілометрів,  обсяги перевезень за звітний рік зменшились проти минулого року  на 53,4%.

         Середня   дальність  перевезень зменшилась з 43,7 км у минулому році до 36,0 км у звітному році.

         Пасажирським автотранспортом здійснено 34,1 млн. пасажирокілометрів  та перевезено 1,3 млн. пасажирів. Кількість   перевезених пасажирів у порівнянні з 2013 роком зменшилась на 28,8%.     

      Середня дальність перевезень збільшилась з 22,7 км у минулому році до 26,4  у звітному році.

 

ЗОВНІШНЯ ТОРГІВЛЯ ТОВАРАМИ

 

 Господарюючі субєкти  за січень-листопад 2014 року експортували товарів  по місту вартістю  18053,1 тис. дол. США, по району на  586,9  тис.дол..США, порівняно з відповідним періодом минулого року по місту менше на 23,8%, а по району більше на 48,2%.

Імпортовано товарів по місту на 8899,5 тис.дол. США, що менше відповідного періоду минулого року на 70,6%, по району 22317,9 тис.дол.США, що більше на 97,5%.

Питома вага в загальному обсязі експорту області по місту становить 2,8 %, по району – 0,1%. В загальному обсязі імпорту області питома вага склала по місту 1,3%, а по району – 3,2%.

        

СПОЖИВЧИЙ  РИНОК   ТА СФЕРА  ПОСЛУГ

 

Оборот роздрібної торгівлі   (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках та фізичними особами-підприємцями)  за 2014 р. по місту склав 713,4 млн.грн., а по району – 200,4 млн.грн.  Порівняно з 2013 роком товарооборот  по місту збільшився у порівнянних  цінах на 1,0%,  по району  -  на 4,7%.

Оборот ресторанного  господарства   (з урахуванням обороту фізичних

осіб-підприємців) зменшився проти 2013 року по  місту на  12,1% і дорівнював 14,6 млн.грн, по району становив 4,5 млн.грн., що на 3,7%  менше      минулого року.

             За 2014рік (попередні дані)  обсяг послуг реалізованих підприємствами міста становив  25,4млн. грн. Обсяг послуг реалізованих населенню становив 18,5 млн. грн. Обсяг послуг реалізованих підприємствами  району  становив  4,2млн. грн., реалізованих населенню  149,5тис. грн.

 

РИНОК  ПРАЦІ

 

За даними міськрайонного центру зайнятості за  2014  рік на обліку перебувало 2801 безробітних, з них 165 осіб отримали статус безробітного у грудні. За сприяння служби зайнятості за 2014 рік працевлаштовано 1148 безробітних, або 41% загальної кількості.

 У статусі безробітних станом на 1.01.2015р. перебувало 706 громадяни, із них жінки - 417 осіб, молодь у віці до 35 років 369 осіб.

Середньооблікова кількість безробітних які отримували допомогу впродовж грудня склала 543 особи. Середній розмір виплаченої допомоги становив 1012,7 грн., що дорівнює 83,1% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати (1218 грн.)

 

ІНДЕКСИ СПОЖИВЧИХ ЦІН

 

Згідно з даними Державної служби статистики України , індекс споживчих цін (індекс інфляції) в країні  у грудні 2014 року порівняно з листопадом становив 103,0%, за рік – 124,9%.

        

 

 

ДЕМОГРАФІЧНА  СИТУАЦІЯ

 

За   розрахунковими  даними  чисельність   наявного  населення  міста  станом  на 1 грудня 2014 року  становила 39,1 тис.осіб, а району -25,6 тис.осіб.

Протягом  січня-листопада 2014 року  в місті   народилося  368 немовлят, що на 1,1% менше, ніж у цьому періоді 2013 року. В  розрахунку  на 1000    жителів припадало 10,3  новонароджених. В районі народилося 337 немовлят, що на 5,1% менше  відповідного періоду минулого року. В розрахунку на 1000 мешканців району припало 14,4 немовлят. 

За січень - листопад 2014 року в місті  зареєстровано 357 померлих, що менше  проти відповідного періоду січня-листопада 2013 року на 15,2%, по району 411, що менше на 6,8%. Коефіцієнт   смертності в місті становив  10 померлих  на 1000  мешканців  , в районі – 17,5.

У  січні-листопаді  на територію  міста  прибуло  779 осіб, тоді  як  виїхало за  його  межі   688,  в  район  приїхало  444 особи, що  більше, ніж виїхало на 21 особу.

       

      

Управління статистики у

Володимир – Волинському   районі

 

Обсяг реалізованої промислової продукції у 2014 році

підприємствами м.Володимира–Волинська та району

 

Підприємствами міста та району у 2014 році реалізовано промислової продукції на суму 352,5 млн. та 839,1 млн.грн. відповідно. Якщо в місті значна частка загального обсягу реалізації припадає на виробництво меблів, то у районі – на продукцію харчової промисловості.

При незначній питомій вазі регіону у загальнообласних обсягах,  підприємствам міста належить більше 60% виробництва дерев’яних меблів для умеблювання інтер’єру житлових приміщень, 30 – 90% випуску суконь,  блузок, та чоловічих сорочок, у районі виробляється майже 73% обласних обсягів м’яса і субпродуктів харчових свійської птиці, понад 48% готових кормів для тварин .

Вагомий внесок у промисловість регіону зробили ПАТ «Володимир–Волинська птахофабрика» та ТзОВ «Гербор–Холдінг», яким належить майже 92% реалізації регіону.

В розрахунку на одного жителя реалізовано промислової продукції у районному центрі на суму 9,1 тис.грн., районі – 32,8 тис.грн. (по області–         12,5 тис.грн.).

 

ЕКОНОМІКА ВОЛИНІ У 2014 РОЦІ

 

Повідомлення Головного управління статистики у Волинській області

 

ПРОМИСЛОВІСТЬ

 

Виробництво промислової продукції порівняно з 2013р. зросло на 3,0% (в Україні – зниження на 10,7%). Серед регіонів України за цим показником Волинь  посіла  6 місце.

Нарощення виробництва в області обумовлено збільшенням обсягів у переробній промисловості. Зокрема, зростання відбулось у машинобудуванні, крім ремонту машин та устаткування, виробництві хімічних речовин і хімічної продукції, харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів, меблів, іншої продукції, ремонті, монтажі машин і устаткування, у виробництві гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції (на 12,6 – 5,4%).

Водночас скоротились обсяги у добувній промисловості і розробленні кар’єрів (на 25,7%), постачанні електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря (на 2,3%).

За попередніми даними, у 2014р. підприємствами області реалізовано промислової продукції (товарів, послуг) на суму 13,0 млрд. грн., в розрахунку на одного жителя області 12,5 тис. грн.

 

Сільське господарство

 

У 2014р., за попередніми розрахунками, вироблено продукції сільського господарства на суму 6,7 млрд.грн. (у постійних цінах 2010р.), з них  4,3 млрд.грн.  (64,4% загального обсягу) – господарствами  населення, 2,4 млрд.грн. (35,6%) – агроформуваннями. Приріст виробництва становив 6,1%. Забезпечили його, в першу чергу, аграрні підприємства, у яких виробництво сільськогосподарської продукції підвищилось на 18,3%. В господарствах населення індекс дорівнював 100,4%.

Індекс обсягу виробництва продукції рослинництва порівняно з 2013р. становив 108,3%, у т.ч. в аграрних підприємствах – 124,9%, господарствах населення, на які припадає 66,1% рослинницької продукції – 101,4%.

Господарствами усіх категорій вирощено 1035,9 тис.т зернових та зернобобових культур у вазі після доробки, 1132,1 тис.т картоплі, 650,5 тис.т цукрових буряків, 40,2 тис.т плодів і ягід. Урожай цих культур на 14,8%–4,2% вищий, ніж  у 2013р. Водночас, на 1,8%  менше  отримано  овочів  (277,1 тис.т).

Господарствами населення вирощено 99,0% загального урожаю картоплі, 94,6% овочів, 87,2% плодів і ягід, 44,7% зерна, 35,2% цукрових буряків (фабричних).

У тваринництві вироблено на 3,5% продукції більше, ніж в 2013р. У сільськогосподарських підприємствах збільшили обсяги виробництва на 11,5%. В господарствах населення, на які припадало 62,3% загального обсягу, відбулося зниження на 0,8%.

На забій реалізовано 159,6 тис.т худоби та птиці, вироблено 459,3 тис.т молока та 190,1 млн.шт. яєць. Виробництво м’яса зросло на 11,4%, яєць – на 2,7%, молока – зменшилось на 1,6%.

Домогосподарства і надалі виступають основними виробниками молока (83,4% загального обсягу) та яєць (88,6%). Аграрні підприємства виробили понад 60% м’яса.

За розрахунками, на 1 січня 2015р. поголів’я великої рогатої худоби становило  185,6 тис. голів (на 6,5% менше, ніж  на 1 січня 2014р.), у т.ч. корів – 118,1 тис. голів (на 4,4% менше), свиней –308,5 тис. голів (на 1,2% менше), овець та кіз – 16,7 тис. голів (на 0,6% більше), птиці – 7,0 млн. голів (на 8,6% більше). В господарствах населення утримувалось 68,9% загальної чисельності великої рогатої худоби, у т.ч. корів – 79,6%, свиней – 78,8%, овець і кіз – 95,2%, птиці всіх видів –41,0%.

 

будівельна діяльність

 

Підприємства виконали будівельні роботи на суму 628,1 млн.грн. Індекс будівельної продукції у 2014р. порівняно з попереднім роком становив 85,1%. 

На зниження індексу будівельної продукції вплинуло зменшення обсягів будівництва будівель на 19,1%, зокрема, нежитлових – на 31,6%. Водночас будівництво житлових будівель збільшилось на 3,1%.

На спорудженні будівель виконано майже 59% всіх робіт, решта – на будівництві інженерних споруд.

Більше 62% загальнообласних обсягів будівельних робіт виконали публічні акціонерні товариства «Луцьксантехмонтаж №536», «Волиньобленерго», державне підприємство «Передпускова дирекція шахти № 10 «Нововолинська», приватне підприємство «ВВС», приватне акціонерне товариство «Луцький домобудівельний комбінат», товариства з обмеженою відповідальністю «Монтажне підприємство «Електросервіс», «Житлобуд–2», «Луцькспецбуд», «Шинака–Україна», «Луцькавтодор–сервіс», «Волинська електротехнічна компанія», «Луцька дорожна пересувна механізована колона», «Західелектромонтаж».

Будівельники м.Луцька та Луцького району виконали майже 80% всіх будівельних робіт.

 

ТРАНСПОРТ

 

Автомобільним транспортом виконано 1,2 млрд.ткм та перевезено 3,9 млн.т вантажів, що відповідно на 12,1% та 6,7% менше, ніж у 2013р. На автотранспортні підприємства припадало майже дві третини загального обсягу, решта – це вантажні перевезення суб’єктів підприємництва-фізичних осіб.

Всіма категоріями перевізників (крім залізниці) виконано 2,3 млрд.пас.км та перевезено 108,0 млн. пасажирів (майже на рівні 2013р.). Підприємці-фізичні особи виконали більше половини пасажирських перевезень, чверть – автотранспортні підприємства, решта –  міський електричний транспорт.

Крім того, залізничними станціями області (за попередніми даними) відправлено 1,0 млн.т вантажів та 4,3 млн. пасажирів, що відповідно на 4,8% та на 2,9% менше, ніж рік тому.

 

СФЕРА ПОСЛУГ

 

Профільними підприємствами і організаціями реалізовано послуг на суму 3,3 млрд.грн., у т.ч. майже чверть – населенню, що у порівнянних цінах на 11,5% вище рівня 2013р.

Пріоритетними серед видів діяльності залишаються послуги транспорту, складського господарства, телекомунікацій та операції з нерухомим майном, які в загальному обсязі реалізованих послуг склали понад три чверті. Користувались попитом послуги по обслуговуванню будинків і територій, поштової і кур’єрської діяльності, охорони здоров’я, із забезпечення стравами і напоями, охоронних служб та проведення розслідувань тощо.

В середньому в розрахунку на одного жителя області спеціалізовані підприємства надали послуг на 3148 грн.

 

Зовнішня торгівля товарами

 

Обсяг експорту товарів у січні–листопаді порівняно з відповідним періодом  2013р. збільшився  на 8,4% і становив 631,9 млн.дол.США,  імпорту – зменшився на 30,7% і складав 700,3 млн.дол. Від’ємне сальдо склало 68,4 млн.дол. проти від’ємного 427,8 млн.дол. у 2013р.

Зовнішньоторговельні операції здійснювались з партнерами 98 країн світу.

Основними ринками збуту і купівлі товарів були країни Європейського Союзу, на які припадало 68,6% загального обсягу експорту та 81,5% – імпорту.

Підприємства області відправляли переважно електричне обладнання, механічні пристрої, деревину і вироби з неї, меблі, пластмаси, полімерні матеріали, текстильний одяг, насіння і плоди олійних рослин, зернові культури, м'ясо та молочну продукцію. Одержували – засоби наземного транспорту, крім залізничного, електричне обладнання, нафтопродукти, механічні пристрої, чорні метали, деревину та вироби з них, папір та картон, пластмаси, полімерні матеріали, гуму, каучук, добрива, живі тварини, м’ясо і субпродукти.

Найбільше товарів експортували підприємства обласного центру, міст Володимира–Волинського, Нововолинська та Луцького, Ківерцівського і Рожищенського районів, імпортували – міст Луцька і Нововолинська та Луцького району.

 

внутрішня торгівля

 

Оборот роздрібної торгівлі (включає роздрібний товарооборот підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі, розрахункові дані щодо обсягів продажу товарів на ринках і фізичними особами-підприємцями) становив 21,2 млрд.грн., або 96,4% обсягу 2013р. У структурі обороту роздрібної торгівлі на організовані та неформальні ринки припадало 41,3%. В обороті організованих ринків 4,7% становив продаж сільськогосподарських продуктів.

Оборот ресторанного господарства (з урахуванням обороту фізичних осіб-підприємців) проти 2013р. зменшився на 6,5% і склав 506,5 млн.грн.

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснюють діяльність із роздрібної торгівлі та забезпечення стравами та напоями, становив 8,9 млрд.грн., що в порівнянних цінах на 11,6% менше, ніж позаторік.

Через мережу автозаправних станцій, що налічує 164 одиниці, продано населенню світлих нафтопродуктів, скрапленого та стисненого газу для автомобілів на 2,4 млрд.грн., що на 3,4% більше, ніж у 2013р.

 

ЦІНИ

 

За даними Державної служби статистики України, індекс споживчих цін в країні у грудні 2014р. становив 103,0%, за 2014р. в цілому – 124,9%, на Волині – відповідно 102,7% та 125,9%.

Індекс цін виробників промислової продукції в країні у грудні 2014р. становив 100,0%, за 2014р. – 131,8%.

 

РИНОК ПРАЦІ

 

Впродовд 2014р. на обліку державної служби зайнятості перебувало 36,3 тис. безробітних волинян, працевлаштовано за сприяння цієї служби  13,1 тис. осіб, що на 1,3% більше, ніж у 2013р. Рівень працевлаштування зареєстрованих безробітних у 2014р. становив 36,0% проти 34,1% у 2013р. Найбільша частка працевлаштованих у Камінь-Каширському, Локачинському, Ратнівському районах, м.Володимирі-Волинському та районі (45,0–41,0%), значно нижча – в м.Ковелі та районі (31,0%), м.Луцьку і Турійському районі (по 32,8%). На кінець року пропозиція робочої сили у 22 рази перевищувала потребу в ній. Більше половини вакансій передбачалося для робітників, понад третину – для службовців, решта – для осіб без професійної підготовки.

Кількість  зареєстрованих  безробітних на  кінець  року  становила                11,2 тис. осіб, або 1,8% населення працездатного віку, з них кожні шестеро з десяти – міські жителі, 57,2% – жінки, майже половину – молодь віком до 35 років. Середньооблікова кількість безробітних, які отримували допомогу із Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття, за рік склала 9,7 тис. осіб. Середньомісячний розмір виплаченої допомоги становив 1011 грн. кожному безробітному, що дорівнює 83,0% законодавчо визначеного розміру мінімальної заробітної плати на кінець року (1218 грн.).

 

ДЕМОГРАФІЧНА СИТУАЦІЯ

 

На Волині на 1 грудня 2014р. проживало 1043,0 тис. осіб. За січень–листопад кількість жителів області збільшилась на 1,7 тис. осіб внаслідок природного (1093 осіб) та міграційного приростів (596 осіб). Область увійшла у п’ятірку регіонів України, де кількість народжених перевищила число померлих.

За одинадцять місяців 2014р. народилось 13,6 тис. дітей, що на 22 малюки більше, ніж у попередньому році. Загальний коефіцієнт народжуваності не змінився і становив 14,2 новонароджених на 1000 жителів. Найвища народжуваність – у Камінь–Каширському районі (17,8‰), а найнижчий її рівень – у м.Володимирі–Волинському (10,3‰). Водночас померло 12,5 тис. осіб, загальний коефіцієнт смертності залишився на рівні попереднього року і дорівнював 13,1 померлих на 1000 жителів (в Україні – 14,6‰).

За січень–листопад в області зафіксовано міграційний приріст населення, який сформувався в 11 регіонах. 

 

КРИМІНОГЕННА СИТУАЦІЯ

 

За повідомленням прокуратури, протягом 2014р. обліковано 7691 кримінальне правопорушення, із загального числа яких майже третина– тяжкі та особливо тяжкі.

Серед виявлених 2299 осіб, які вчинили злочини, 26,8% раніше вже ставали на злочинний шлях, 25,0% знаходились у стані алкогольного сп’яніння, 14,1% вчинили злочин у групі.

Від скоєних злочинів потерпіли 6209 осіб. Найбільша кількість потерпілих (60,6%) – від крадіжок та шахрайств, відповідно 3091 та 672 особи. Внаслідок злочинних діянь загинуло 109 осіб.

 

 

Головне управління статистики      у Волинській області

 

Індекс споживчих цін у грудні 2014 року

 

 

Головне управління статистики у Волинській області повідомляє, що за розрахунками Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) в країні1 у грудні 2014 року порівняно з листопадом становив 103,0%, за рік – 124,9%, у Волинській області – 102,7% та 125,9% відповідно.

 

Індекс споживчих цін у листопаді 2014 року

 

 

Головне управління статистики у Волинській області повідомляє, що за розрахунками Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) в країні1 у листопаді 2014 року порівняно з жовтнем становив 101,9%, з початку року – 121,2%, у Волинській області – 101,8% та 122,5% відповідно.

––––––––––––

Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і

м. Севастополя

 

Щодо термінів подання фінансової звітності

за 9 місяців 2014 року

У відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» всі юридичні особи (крім банків та бюджетних установ) незалежно від їх організаційно-правових форм господарювання і форм власності повинні складати і подавати органам статистики фінансову звітність.

Крім того, повідомляємо, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.05р. №384 фінансова звітність може подаватися органам державної статистики разом із довідкою про згоду надання даних цієї звітності органам державної влади.

Для звітності за 9 місяців 2014 року використовуються форми, затверджені відповідними наказами Міністерства фінансів України, наведені у Положеннях (Стандартах) бухгалтерського обліку.

Нагадуємо, що «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» за формами №№1-м, 2-м складається на бланках, затверджених Наказом Міністерства фінансів України №48 від 08.02.2014р. «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку».

Фінансова звітність за формами №№1, 2 подається на бланках, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.13р. №73, в тисячах гривень без десяткового знаку.

На загальних підставах подають звіти підприємства, що сплачують єдиний податок.

Термін подання фінансової звітності за 9 місяців органам державної статистики – не пізніше 27 жовтня 2014 року (постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. №419).

 

Головне управління статистики

у Волинській області

 

До Всеукраїнського дня бібліотек

30 вересня відзначається Всеукраїнський день бібліотек. Сьогодні волинян обслуговує 602 публічні, спеціалізовані і спеціальні бібліотеки та 3 обласні (універсальна наукова, для дітей та для юнацтва). З кожних п’яти бібліотек чотири – працюють у сільській місцевості.

Загальний бібліотечний фонд налічує 6,8 млн. примірників, або 650 книг та інших видань у розрахунку на 100 жителів (в середньому в Україні– 685). Видання українською мовою становлять 55% усього фонду.

Упродовж минулого року зареєстровано понад 421 тис. користувачів, третина з них – віком до 18 років. В середньому послугами однієї бібліотеки користувалось 696 осіб. Торік читачам видано 9,3 млн. книжок та інших видань. У середньому один читач міських бібліотек скористався 29 виданнями,  сільських – 17.

Крім цього, в області працює 622 бібліотеки в навчальних закладах, серед яких 579 – у загальноосвітніх, 23 – у вищих, 20 – у професійно-технічних навчальних закладах.

Обслуговуванням відвідувачів займається понад 1,7 тис. бібліотечних працівників. То ж, в цей святковий день зичимо їм здоров’я, благополуччя, щастя, радості, плідної праці та творчої наснаги.

 

Тривалість життя волинян.

 Волиняни, народжені в минулому році, житимуть у середньому 71 рік, що на 3 роки більше, ніж ще п’ять років тому. Причому, якщо жінки мають шанс дожити до 77 років, то чоловіки – лише до 66. Різниця очікуваної тривалості життя в 11 років обумовлена відмінностями у показниках смертності осіб жіночої та чоловічої статі.

Смертність чоловіків від більшості причин вища, ніж жінок, а найвідчутніша ця різниця (більш, ніж в 4 рази) у вікових групах 30–34 та 50–54 роки. Серед причин смерті, що носять переважно «чоловічий» характер, деякі інфекційні та паразитарні хвороби, а також зовнішні причини. Так, наприклад від туберкульозу, навмисних самоушкоджень, утоплень, отруєнь чоловіків померло в 7,5–6,8 раза більше, ніж жінок.

Чоловіки рідше доживають до глибокої старості, тому рекордсменами з довгожительства найчастіше стають представниці “слабкої” статі. Цікаво знати, що в області на початку року нараховувалось 74 жінки та 18 чоловіків, яким виповнилось 100 та більше років (в Україні, відповідно, 4053 і 1506).

Щодо інших регіонів України, то найбільша очікувана тривалість життя прогнозується у киян, тернопільчан, львів’ян, чернівчан, івано-франківців (74–73 роки).

 

Індекс споживчих цін у липні 2014 року

 

 

Головне управління статистики у Волинській області повідомляє, що за розрахунками Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) в країні1 у липні 2014 року порівняно з червнем становив 100,4%, з початку року – 112,0%, у Волинській області – 101,4% та 112,9% відповідно.

––––––––––––

Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і м. Севастополя

 

Стан довкілля у м.Володимир–Волинському

 

Протягом 2013р. від стаціонарних та пересувних джерел забруднення в атмосферу міста потрапило 1,6 тис.т шкідливих речовин, що на 3,7% менше, ніж у 2012р.

Від пересувних джерел забруднення в атмосферу надійшло 1,4 тис.т шкідливих речовин, що на 3,4% менше, ніж у позаминулому році.

Стаціонарними джерелами 6 підприємств та організацій міста торік в атмосферне повітря викинуто 0,2 тис.т забруднюючих речовин, що на 6,4% менше, ніж у попередньому році.

На підприємствах міста протягом 2013р. утворилось 10,2 тис.т відходів І–ІV класів небезпеки, на 2,6% менше минулорічного, з них відходів І–ІІІ класу небезпеки – 3,2 т. На кінець 2013р. в місцях організованого складування та на території підприємств накопичено 171,9 тис.т відходів І–ІV класу небезпеки, або 1,1% загальнообласного обсягу.

На охорону довкілля підприємства та організації міста витратили 674,5 тис.грн., що в 4 рази більше проти позаминулого року. На об’єкти природоохоронного призначення витрачено 600,0 тис.грн. капітальних інвестицій. Поточні витрати підприємств на заходи, які повинні знизити шкідливий вплив на довкілля, становили 74,5 тис.грн.

За забруднення навколишнього середовища підприємствам, організаціям та установам міста пред’явлено екологічний податок на загальну суму 137,5 тис.грн. Основними складовими пред’явленого екологічного податку є плата за викиди в атмосферне повітря (69,4%), розміщення відходів (18,2%) та скиди у водні об’єкти (12,4%) та.

 

Головне управління статистики у Волинській області


 


 

 

Заробітна плата в січні–березні 2014 року

Середньомісячна заробітна плата працівників Володимир-Волинського району становила 2413 грн., що на 19,9% більше, ніж за відповідний період минулого року, районного центру – відповідно 2411 грн. та на 6,5% більше ( в області – 2443 грн. і на 3,1% більше). За рівнем заробітків район ранжується п’ятим серед регіонів області, місто – шостим.

 

Зовнішньоекономічна діяльність підприємств міста

Володимира-Волинського з країнами Європейського союзу

за січень–березень 2014 року

 

За січень–березень до країн Європейського союзу експортовано товарів і послуг на суму 2,1 млн.дол.США (37% загального обсягу міста), імпортовано – на 1,9 млн.дол. (три чверті), що відповідно на 27% та в 2,5 раза менше, ніж за цей період торік.

Головними партнерами в експорті залишаються Швеція, Польща та Литва, які сформували 74% обсягів міста, в імпорті Польща займає майже 60% обсягу з країнами ЄС.

Підприємства міста відвантажували текстильний одяг, деревину і вироби з неї, меблі. Імпортували текстильні матеріали, транспортні засоби, механічні пристрої.

Суб’єкти господарювання надавали послуги з переробки матеріальних ресурсів, одержували – послуги вантажного автомобільного транспорту та з ремонту верстатів та механічного устаткування.


 

Головне управління статистики

у Волинській області


 

 

Чи почувають себе здоровими волиняни?


 

За результатами соціологічного опитування населення області, проведеного органами державної статистики, більше половини волинян оцінили стан свого здоровя як добрий, майже кожен третій – як задовільний і кожен дев’ятий – як поганий. П’ять з кожних семи мешканців області повідомили, що за останні 12 місяців перенесли захворювання. Хронічні хвороби чи проблеми зі здоров’ям мають більше чверті волинян. Найбільше жителі Волині хворіють на гіпертонію (37%) та серцеві захворювання (22%).

Переважно волиняни звертаються в поліклінічні заклади з причини хвороби або проблеми зі здоров’ям, дещо рідше - з метою проходження профілактичного огляду.

 

Тютюнокуріння на Волині

 

Згідно даних соціологічного опитування населення щодо тютюнокуріння, проведеного органами державної статистики, в області курять 165 тисяч осіб у віці 12 років і старшому, що становить 19% цієї вікової групи населення (в Україні - 21%).

За тривалістю куріння опитані розподілилися наступним чином: до 5 років курить кожен четвертий, 6-10 років – кожен пятий, 11-15 років – кожен тринадцятий, 16-20 років – кожен сьомий, понад 20 років – кожен третій волинянин. Переважна більшість курців (58%) викурюють до 10 сигарет за добу, 17% - 11-15 сигарет, 24% - 16-20 сигарет і лише один зі ста шестидесяти семи – понад 20 сигарет.

 

Індекс споживчих цін у квітні 2014 року

Головне управління статистики у Волинській області повідомляє, що за розрахунками Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) в країні у квітні 2014 року становив 103,3% порівняно з березнем, з початку року – 106,4%, у Волинській області – 103,2% та 105,7% відповідно.

 

Індекс споживчих цін у березні 2014 року


Головне управління статистики у Волинській області повідомляє, що за розрахунками Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) в країні у березні 2014 року становив 102,2% порівняно з лютим, з початку року – 103,0%, у Волинській області – 101,9% та 102,4% відповідно.

 

Про терміни подання фінансової звітності

за І квартал 2014 року


 

У відповідності до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність» всі юридичні особи (крім банків та бюджетних установ) незалежно від їх організаційно-правових форм господарювання і форм власності повинні складати і подавати органам статистики фінансову звітність.

Крім того, повідомляємо, що згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.05.05р. №384 фінансова звітність може подаватися органам державної статистики разом із довідкою про згоду надання даних цієї звітності органам державної влади.

Для звітності за І квартал 2014 року використовуються форми, затверджені відповідними наказами Міністерства фінансів України, наведені у Положеннях (Стандартах) бухгалтерського обліку.

Звертаємо Вашу увагу, що «Фінансовий звіт суб’єкта малого підприємництва» за формами №№ 1-м, 2-м складається на бланках, затверджених Наказом Міністерства фінансів України №48 від 08.02.2014р. «Про затвердження змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку».

Фінансова звітність за формами №№ 1, 2 подається на бланках, затверджених Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.13р. №73, в тисячах гривень без десяткового знаку.

На загальних підставах подають звіти підприємства, що сплачують єдиний податок.

Термін подання квартальної фінансової звітності органам державної статистики – не пізніше 25 квітня 2014 року (постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. №419).

Запрошуємо до співпраці всіх респондентів в плані подання фінансової звітності відповідно до вимог встановлених чинним законодавством. Нагадуємо, що за неподання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень або подання їх недостовірними, не в повному обсязі чи із запізненням, передбачено накладання штрафу на винних посадових осіб від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.


 

Головне управління статистики

у Волинській області

Індекс інфляції у січні 2014 року

Головне управління статистики у Волинській області повідомляє, що за розрахунками Державної служби статистики України, індекс споживчих цін (індекс інфляції) в країні у січні 2014 року становив 100,2% порівняно з груднем 2013 року, у Волинській області – 99,9%.

Впровадження нової КВЕД (ДК 009:2010)

З 1 січня 2012р. набрав чинності національний класифікатор України ДК 009:2010 «Класифікація видів економічної діяльності» (далі – КВЕД-2010).

Станом на 1 січня 2014р. 65,2% суб’єктів господарювання міста з їх загальної кількості в ЄДРПОУ пройшли перекодування видів діяльності відповідно до КВЕД – 2010.

Звертаємо Вашу увагу, що згідно із наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 07.02.2013 № 113 використання національного класифікатора ДК 009-2005 "Класифікація видів економічної діяльності" закінчилося 31.12.2013.

Враховуючи те, що представлення та аналіз статистичної, фінансової, митної, податкової, банківської та іншої економічної інформації здійснюється виключно за КВЕД-2010, просимо всіх юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців звернутися до державних реєстраторів для приведення видів економічної діяльності відповідно до КВЕД-2010.

 

 

 

 

© 2006 Володимир-Волинський міськвиконком 

м.Володимир-Волинський, вул. Данила Галицького,5, тел.(03342) 3-57-01, факс (03342) 3-57-07

e-mail:vvmr@vv.lt.ukrtel.net